FAMI-QS

Standard jakości produkcji dodatków paszowych i premiksów

Standard jakości produkcji dodatków paszowych i premiksów

Produkcja dodatków paszowych jest jednym z ogniw w łańcuchu żywnościowym, na którym spoczywa odpowiedzialność wyprodukowania i wprowadzenia do obrotu wyrobów bezpiecznych i zgodnych z przepisami prawa.

 

CZYM JEST FAMI-QS?

FAMI-QS jest wiodącym światowym systemem zarządzania jakością i bezpieczeństwem pasz dla sektora specjalistycznych składników.

Składnik specjalnego przeznaczenia żywieniowego definiuje się jako każdy celowo dodany składnik, nie spożywany zwykle jako pasza sama w sobie ze względu na to, czy ma on wartość odżywczą, czy też nie, co ma wpływ na cechy charakterystyczne paszy lub zwierząt / produktów zwierzęcych oraz wydajność zwierząt. Kodeks FAMI-QS dotyczy bezpieczeństwa, jakości i zgodności z przepisami w celu zminimalizowania zagrożeń i zapewnienia, że wprowadzenia na rynek bezpiecznych i legalnych składników pasz specjalistycznych. FAMI-QS działa zgodnie z IAF MLA.

Kluczowe cechy:

 • HACCP
 • Monitorowanie
 • Przejrzystość
 • Podejście procesowe
 • Dostęp do rynku:  ułatwianie wymiany na szczeblu międzynarodowym
 • Wspieranie bezpieczeństwa pasz i żywności w całym łańcuchu wartości
 • Zgodność regulacyjna
 • Globalny system kontroli jakości pasz

FAMI-QS uruchomiło "Inicjatywę Budowania Zaufania" jako holistyczne podejście do utrzymania wysokiej wartości certyfikacji FAMI-QS. Inicjatywa ta opiera się na trzech filarach: wiarygodność, budowania potencjału i wsparciu.

Ponadto w ramach FAMI-QS funkcjonuje system integracji łańcucha dostaw. W ramach tego programu FAMI-QS zapewni wsparcie swoim członkom poprzez określenie niezbędnych działań, które należy podjąć przeciwko celowemu fałszowaniu oraz zapewnieniu dalszej ochrony ich marki.

FAMI-QS - obecny na całym świecie

Kod

Kod FAMI-QS jest zgodny z ISO High Level Structure for Management Systems, co pozwala operatorom na utrzymanie zintegrowanego systemu zarządzania. Zarządzanie Kodeksem jest w rękach FAMI-QS Asbl, organizacji non-profit, która koordynuje proces certyfikacji we współpracy z wykwalifikowanymi jednostkami certyfikującymi. W celu zapewnienia harmonizacji, bezstronności i dobrych kompetencji, FAMI-QS Asbl prowadzi regularne szkolenia oraz Program Nadzoru, za pomocą którego pracownicy FAMI-QS monitorują działania auditorów na miejscu.

Nowe Funkcje w Kodzie

 • Zakres

FAMI-QS obejmuje produkcję / sprzedaż specjalistycznych składników pasz, pochodzących z następujących procesów produkcyjnych:

- Chemicznych;

- Bioprzetwarzania;

- Górnictwa;

- Ekstrakcji;

- Mieszania;

- Formulacji

 • Dokumenty procesowe - wsparcie HACCP

Dostępne są dedykowane plany HACCP dla procesów z tego zakresu, w celu wsparcia Operatorów wdrażających swoje HACCP.

 • Dobre praktyki produkcyjne

Dedykowany rozdział dotyczący dobrych praktyk wytwarzania mieszanek produkcyjnych zgodny z ISO/TS 2003 - Część 6 i FSMA CGMP Animal Food.

 • Zgodność regulacyjna

Aby pomóc naszym członkom w opracowaniu wiarygodnego systemu zarządzania zgodnością z przepisami, FAMI-QS stworzyło Przewodnik Zarządzania Systemem Zgodności oraz dokument pomocniczy zawierający wymagania regulacyjne dotyczące wprowadzania specjalistycznych składników pasz na niektóre rynki.

 • Zasady

Szczegóły dotyczące systemu certyfikacji FAMI-QS, przedstawiające sposób jego funkcjonowania.

 • Procedura Zarządzania Kryzysowego

Właściwe zapewnienie bezpieczeństwa pasz na całym świecie jest dla FAMI-QS najwyższym priorytetem. Procedura zarządzania bezpieczeństwem pasz i zarządzania kryzysowego jest dostępna i obowiązkowa dla wszystkich Operatorów.

 • Akredytacja

Akredytacja jest ważnym filarem dla wiarygodności naszego systemu. Daje ona rządom, łańcuchom dostaw i konsumentom pewność, że organizacje zapewniające certyfikację FAMI-QS posiadają wymagane kompetencje i są bezstronne, aby to robić. FAMI-QS działa w ramach IAF MLA.

jak certyfikacja fami-qs może pomóc?

Certyfikacja w produkcji dodatków paszowych staje się obecnie podstawą do rozpoczęcia lub utrzymania współpracy z wytwórcami pasz. System FAMI-QS uzyskał zatwierdzenie Unii Europejskiej jako rozpoznawalny system zapewnienia bezpieczeństwa pasz oraz jest uznawany równolegle przez system QS oraz GMP+.

JAK MOŻEMY POMÓC?

TÜV SÜD jest światowym liderem w zakresie certyfikacji systemów zarządzania. TÜV SÜD jest uprawnioną jednostką certyfikującą system FAMI-QS, posiadającą polskiego auditora wiodącego we wszystkich zakresach systemu.

Zobacz także

Ulotka

FAMI QS w pigułce

Standard jakości produkcji dodatków paszowych i premiksów.

Pobierz ulotkę informacyjną

Zobacz wszystkie materiały informacyjne

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację