QS Standard

Produkcja pasz jest istotnym elementem łańcucha żywnościowego. Producenci muszą być świadomi tego,  że jakość pasz ma wpływ na bezpieczeństwo zwierząt, ludzi oraz na inne sektory przemysłowe związane  z produkcją zwierzęcą.

CZYM JEST QS STANDARD?

Standard QS został opracowany przez niemiecką organizację QS Qualität und Sicherheit w 2001. Głównym celem jest zapewnienie, że pasze spełniają rygorystyczne wymagania w zakresie bezpieczeństwa żywności i pasz. Standardy te zostały uaktualnione zgodnie z najnowszymi wymaganiami europejskiego prawa paszowego.

Standard QS obecnie obejmuję następujące zakresy działalności w branży paszowej:

  • Produkcja i przetwarzanie dodatków paszowych (700), premiksów (70) oraz mieszanek paszowych (71, 701),

  • Produkcja materiałów paszowych (72, 702),

  • Handel (76), magazynowanie i przeładunek (77) pasz oraz ich transport (78)

JAK CERTYFIKACJA QS STANDARD MOŻE POMÓC?

Obecnie producenci pasz kładą główny nacisk na jakość oraz bezpieczeństwo. Tym samym wymagają od swoich dostawców oraz usługodawców spełnienia wymagań zgodnych ze standardami QS.

JAK MOŻEMY POMÓC?

TÜV SÜD zatrudnia doświadczonych ekspertów i auditorów  w zakresie paszowym. Pomożemy kompleksowo w procesie certyfikacji systemu zarządzania począwszy od  oceny wstępnej (opcjonalnie) poprzez audyt certyfikacyjny. Prowadzimy szereg szkoleń i seminariów, które pozwolą rozszerzyć wiedzę z zakresu systemów zarządzania.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację