FAMI-QS v8

Cel szkolenia:

Zapoznanie z wymaganiami standardu FAMI-QS w zakresie produkcji dodatków do pasz.

Profil uczestnika: 

Osoby odpowiedzialne za tworzenie i utrzymanie systemu zarządzania w organizacji, kierownicy oraz menadżerowie w zakresie FAMI-QS, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Program szkolenia: 

  • wprowadzenie do bezpieczeństwa pasz oraz dodatków do pasz;
  • wymagania prawne w zakresie produkcji i obrotu dodatkami do pasz;
  • terminologia, definicje;
  • wdrażanie systemu FAMI-QS;
  • omówienie wymagań standardu FAMI-QS wersja 8;
  • certyfikacja systemu zarządzania jakością FAMI-QS.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-dyskusyjny. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska. 

Czas trwania:

8 godzin lekcyjnych.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu wydanym przez TÜV SÜD Polska.

Cena szkolenia:

Szkolenie stacjonarne:

  • 679 PLN netto
  • 629 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska*

Cena dla płatników: cena dla klientów posiadających certyfikat TÜV SÜD i osób / firm, które uczestniczyły już w szkoleniach.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe oraz lunch.

Uwaga: Szkolenie dostępne tylko w formie stacjonarnej.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację