FAMI-QS v8

FAMI-QS v8

Cel szkolenia:

Zapoznanie z wymaganiami standardu FAMI-QS w zakresie produkcji dodatków do pasz.

Profil uczestnika: 

Osoby odpowiedzialne za tworzenie i utrzymanie systemu zarządzania w organizacji, kierownicy oraz menadżerowie w zakresie FAMI-QS, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Program szkolenia: 

  • wprowadzenie do bezpieczeństwa pasz oraz dodatków do pasz;
  • wymagania prawne w zakresie produkcji i obrotu dodatkami do pasz;
  • terminologia, definicje;
  • wdrażanie systemu FAMI-QS;
  • omówienie wymagań standardu FAMI-QS wersja 8;
  • certyfikacja systemu zarządzania jakością FAMI-QS.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-dyskusyjny. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska. 

Czas trwania:

8 godzin lekcyjnych.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu wydanym przez TÜV SÜD Polska.

Uwaga: Szkolenie dostępne tylko w formie zamkniętej. W celu otrzymania oferty, zapraszamy do kontaktu pod adresem: [email protected].

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację