Pełnomocnik ds. systemów zarządzania bezpieczeństwem pasz

Cel szkolenia: 

Przygotowanie do pełnienia funkcji pełnomocnika w zakresie systemów bezpieczeństwa w przemyśle paszowym.

Profil uczestnika:

Pełnomocnicy systemów, członkowie zespołu ds. HACCP, kierownicy średniego szczebla produkcji, auditorzy wewnętrzni systemu HACCP, technolodzy branży paszowej, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Program szkolenia:

 • wprowadzenie do bezpieczeństwa pasz;
 • wymagania prawne w Polsce i UE w zakresie bezpieczeństwa i higieny pasz;
 • systemy zarządzania bezpieczeństwem pasz:
  • system ISO 9001 zintegrowany z systemem HACCP,
  • system zarządzania bezpieczeństwem pasz ISO 22000:2018,
  • wymagania bezpieczeństwa w zakresie GMP/GHP specyfikacja techniczna PAS 222,
  • systemy GMP+, FAMI-QS, QS.
 • tworzenie analizy zagrożeń oraz planów HACCP;
 • rola pełnomocnika systemów zarządzania bezpieczeństwem pasz;
 • identyfikowalność w branży paszowej;
 • zarządzanie dokumentacją systemową;
 • zarządzanie auditami wewnętrznymi;
 • analiza danych i przegląd zarządzania.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-dyskusyjny. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska. 

Czas trwania:

24 godziny lekcyjne.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się egzaminem. Po pozytywnym zaliczeniu, uczestnik otrzymuje certyfikat „Pełnomocnik ds. systemów zarządzania bezpieczeństwem pasz” wydany przez TÜV SÜD Polska.

Cena szkolenia:

Szkolenie stacjonarne:

 • 1549 PLN netto
 • 1449 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska*

Cena dla płatników: cena dla klientów posiadających certyfikat TÜV SÜD i osób / firm, które uczestniczyły już w szkoleniach.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, przerwy kawowe oraz lunch.

Uwaga: Szkolenie dostępne tylko w formie stacjonarnej.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację