Auditor wewnętrzny w branży paszowej

Auditor wewnętrzny w branży paszowej

Cel szkolenia:

Zdobycie umiejętności i wiedzy potrzebnej do prowadzenia auditów wewnętrznych systemów zarządzania bezpieczeństwem pasz.

Profil uczestnika:

Kandydaci na auditorów wewnętrznych, pełnomocnicy, członkowie zespołu HACCP, pracownicy działów jakości, kierownictwo średniego szczebla, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Program szkolenia:

 • wprowadzenie do bezpieczeństwa pasz;
 • omówienie wymagań dobrych praktyk (GMP/GHP), HACCP wg PAS 222;
 • standardy w branży paszowej (ISO 22000:2018, GMP+, FAMI-QS);
 • wytyczne dotyczące auditowania - wymagania ISO 19011:2018:
  • wprowadzenie do auditowania,
  • kompetencje auditorów,
  • inicjowanie auditu i przygotowanie działań,
  • prowadzenie działań auditowych,
  • przygotowanie i dystrybucja raportu.
 • ćwiczenia i warsztaty z zakresu auditowania.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-dyskusyjny. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska. 

Czas trwania:

24 godziny lekcyjne.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się egzaminem. Po pozytywnym zaliczeniu, uczestnik otrzymuje certyfikat „Auditor wewnętrzny w branży paszowej” wydany przez TÜV SÜD Polska.

Uwaga: Szkolenie dostępne tylko w formie zamkniętej. W celu otrzymania oferty, zapraszamy do kontaktu pod adresem: [email protected].

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację