Testování stavebních materiálů

Testování stavebních materiálů

Zlepšete kvalitu, bezpečnost a udržitelnost svých stavebních materiálů.

Zlepšete kvalitu, bezpečnost a udržitelnost svých stavebních materiálů.

Konkurenční tlak v odvětví stavebních materiálů a výrobků vede výrobce a dodavatele k hledání inovativních způsobů, jak vyvážit jakost a cenu výrobků. V důsledku používání a vystavení povětrnostním vlivům však může dojít k opotřebení stavebních materiálů.

Naše komplexní sada služeb vám umožní splnit požadavky mnoha exportních trhů s jedním důvěryhodným partnerem. Nabízíme komplexní přístup k omezení zpoždění projektu a zabezpečení jakosti, který pomůže posílit loajalitu a důvěru zákazníků ve vaši značku a její produkty.

Naše služby inspekce, testování a certifikace produktů vám také pomohou zajistit vysokou úroveň spolehlivosti a bezpečnosti provozu ve vašich provozech.

Co je testování stavebních materiálů?

Testování stavebních materiálů zahrnuje základní zkoušku všech stavebních materiálů použitých při výstavbě projektu. Průmysloví aktéři musejí zajistit, aby jejich výrobky odolaly určitým podmínkám a splňovaly stále složitější národní a mezinárodní stavební normy a předpisy. Pokud toho nebudou schopni, může dojít ke zpoždění stavebních projektů a ke snížení kvality, což povede ke zvýšení rizik odpovědnosti a zkrácení životnosti jejich aktiv.

Jak mohou třetí strany zabývající se testováním stavebních materiálů prospět vašemu podnikání

Výrobci materiálů a polotovarů jsou krátkodobě i dlouhodobě odpovědní za kvalitu a funkční způsobilost svých výrobků. Testování a certifikace produktů zaručuje výrobcům, vlastníkům nemovitostí a developerům, že stavební materiály použité v jejich projektech splňují tyto požadavky na kvalitu, bezpečnost a ekologickou udržitelnost. Testování stavebních materiálů proto může být pro vaše podnikání přínosem v následujících ohledech:

 • Ochrana image vaší značky – pomocí testování a certifikace produktů, které snižují pravděpodobnost nákladného stahování produktu z trhu a poškození jeho image.
 • Urychlení uvedení na trh – splněním mezinárodně uznávaných regulačních požadavků a norem.
 • Minimalizace rizika nedodržení předpisů a právních závazků – díky našim nezávislým a nestranným testovacím službám.
 • Získání konkurenční výhody – s nezávislou certifikací třetí strany, která zlepšuje jakost a bezpečnost výrobků a zvýší důvěru kupujících ve vaše produkty a vaši značku.
 • Globální podpora – od našich odborníků, kteří jsou k dispozici na všech klíčových trzích po celém světě a jsou obeznámeni s místními požadavky.

Jaké služby testování stavebních materiálů TÜV SÜD nabízí?

Nabídka služeb společnosti TÜV SÜD zahrnuje inspekce, testování, certifikace, školení, systémy zabezpečování jakosti a poradenství v oblasti bezpečnosti a udržitelnosti. Naši odborníci jsou akreditováni k vydávání certifikátů kvality podle široké škály mezinárodních norem a směrnic. Podporujeme výrobce prováděním zkoušek a certifikace materiálů a polotovarů včetně transportbetonu, cementu, kamene, písku, výztuží, skel, izolačních materiálů, dřevěných výrobků, stěnových omítek, barev, laků, nátěrů, kovových konstrukčních výrobků, zednických výrobků, silničních výrobků, hydroizolačních fólií a tmelů a fasád budov.

V souladu se stavebními a výrobními normami a předpisy nabízíme následující služby:

 • Testování a inspekce
  Odborníci společnosti TÜV SÜD vám pomohou zajistit, aby použité materiály a výrobky splňovaly přísné požadavky na kvalitu na různých světových trzích. Mechanické a chemické zkoušky provádíme na místě nebo v našich plně vybavených zkušebních laboratořích. Mezi naše zkoušky a kontroly patří:
 • vyhodnocení výběru materiálu
 • analýzy surovin
 • analýzy a hodnocení škod
 • Nedestruktivní zkoušky (NDT)
 • záruční testování na životnost materiálu
 • mechanické zkoušky
 • charakterizace materiálu
 • zkoušky účinnosti obvodového pláště a střešních oken
 • akustické zkoušky
 • požární zkoušky
 • ekologické testování výrobků
 • testování potrubí
 • inspekce transportbetonu
 • zkoušky materiálů pro inženýrské stavby
 • testování fasád na vodotěsnost, těsnost a odolnost proti tlaku větru
 • simulace odolnosti proti korozi / povětrnostním vlivům a venkovní odolnosti
 • měření vibrací, rázů a namáhání
 • testování životnosti a cyklického výkonu
 • metalografická a mikrostrukturní kontrola
 • inspekce svařování
 • inspekce údržby
 • vyhodnocení rizika týkající se potenciálních zvláštních mechanismů selhání
 • typové zkoušky výrobků
 • regulační testování podle stavebních předpisů
 • únosnost a únavové zkoušky nosníků
 • zkoušky tahem na závěsných kabelech
 • průzkumy před a po výstavbě
 • strukturální inspekce a vyšetřovací práce
 • Certifikace výrobků
  Společnost TÜV SÜD je notifikovaný subjekt pro testování a certifikaci rozličných materiálů a polotovarů podle různých mezinárodních norem a směrnic. Poskytujeme:
 • certifikaci materiálů v souladu s mezinárodními normami (ASTM, EN, BS, DIN, DVGW)
 • certifikaci kovů, betonu, zdiva, dřeva a silničních výrobků podle evropské směrnice o stavebních výrobcích
 • 89/106/EHS (CPD)
 • certifikaci transportbetonu v závodech akreditovaných SAC podle SS EN 206-1, SS 544 a CT06 podle požadavků BCA
 • certifikaci stavebního a požárně bezpečnostního materiálu podle schématu zařazení produktu (PLS)
 • certifikaci podle norem a směrnic AD 2000-W0, TRD 100, KTA 3201.1, KTA 3211.1 a směrnice o tlakových zařízeních 97/23/ES (PED) pro výrobce surovin používaných v tlakových nádobách a parních kotlích
 • vydávání specifických posouzení materiálu (PMA) podle PED 97/23/ES a příprava a ověření schválení znovuoznačení
 • příprava nebo revize materiálových specifikací
 • certifikace recyklovaného obsahu ve stavebních výrobcích podle normy LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
 • Analýza poruch
  Inženýři společnosti TÜV SÜD mohou provádět vědecké analýzy, aby zjistili hlavní příčiny poruch materiálů a produktů a vydali doporučení, jak zabránit budoucím poruchám. Poskytujeme také technickou podporu v případech sporů včetně podpory soudních znalců.
 • Zabezpečování jakosti a monitorování stavby
  Nabízíme kompletní systém zabezpečování jakosti zaměřený na projekt po celou dobu výstavby budovy, sledování pokroku a kontrolu materiálů a výrobních procesů, abychom všechny zúčastněné strany ujistili o technické a finanční bezpečnosti projektu.
 • Poradenství v oblasti bezpečnosti a udržitelnosti
  Energetičtí a bezpečnostní odborníci společnosti TÜV SÜD poskytují komplexní služby zaměřené na účinnost, bezpečnost a udržitelnost všech materiálů a produktů použitých ve stavebních projektech. Posuzujeme spotřebu energie, energetickou účinnost a bezpečnost všech stavebních materiálů, abychom zajistili stabilitu konstrukce, bezpečnost a požární ochranu budov a infrastruktury. Poskytujeme také pokyny ke splnění požadavků mezinárodních systémů hodnocení udržitelnosti, jako jsou LEED (USA), BREEAM (Spojené království) a DGNB (Německo).
 • Školení
  Globální síť odborníků TÜV SÜD nabízí vzdělávací programy pro systémy řízení jakosti ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 pro výrobce stavebních materiálů, majitele budov a developery.

Proč byste si pro své podnikání měli vybrat naše služby testování stavebních materiálů?

Máme více než 40 let zkušeností s testováním a certifikací stavebních materiálů a výrobků a jsme držiteli řady národních a mezinárodních schválení a akreditací, což z nás dělá jeden z nejuznávanějších certifikačních orgánů na světě.

Naši odborníci na technologie materiálů jsou obeznámeni se všemi příslušnými odvětvími nemovitostí, průmyslu, závodů a systémů, což nám umožňuje nabízet portfolio služeb, které sahají od stanovení mechanických a chemických vlastností materiálů až po provádění laboratorních zkoušek a inspekcí na místě kdekoli na světě.

PROHLEDAT

Produktový list
Testing solutions for high performance facades
Bílá kniha

Behind the curtain wall

Learn about different curtain wall system testing methods and causes of facade failure.

Learn more

energy efficiency
Bílá kniha

Winning the Energy Efficiency Race

Discover the market trends, challenges, opportunities and solutions for energy efficient buildings.

Learn more

Building Information Modeling
Bílá kniha

Building Information Modeling (BIM)

The development and benefits of BIM and how to implement it.

Learn more

ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION