IFS Global Markets Food

IFS Progress Food

Bezpečnost potravin u výrobků obchodních a vlastních značek

Bezpečnost potravin u výrobků obchodních a vlastních značek

Zatímco u velkopodniků patří provoz systému pro bezpečnost potravin dle normy IFS Food k denní praxi, pro menší podniky je z důvodu jejich velikosti zavedení a udržování systému pro bezpečnost potravin dle normy IFS Food často obtížné. Přesto však mají tyto podniky díky svým jedinečným výrobkům, mezeře na trhu, své zvláštní kvalitě či regionalitě v rámci dodavatelských řetězců na trhu dobré šance. Formální vstupní požadavky obchodních podniků jsou však často příliš vysoké.

Pro tyto menší podniky mají maloobchodníci vstupní řešení pro větší bezpečnost potravin: ustavení IFS Progress Food. Je to standardizovaný hodnotící program pro bezpečnost potravin u výrobků obchodních a vlastních značek. Cílem programu je podpora malých podniků při vytváření jejich systémů pro bezpečnost potravin. Norma tak všem potravinářským provozům poskytuje šanci prokázat management bezpečnosti potravin, a to s přijatelnými náklady.

Certifikace / hodnocení dle ifs Progress food

Hodnocení dle IFS Progress Food je vícestupňové. V prvním roce jsou relevantní požadavky základní úrovně. Ve druhém roce požadavky základní a střední úrovně. V následujících letech se připojí certifikace dle IFS Food:

1 – POŽADAVKY ZÁKLADNÍ ÚROVNĚ

  • Systém managementu bezpečnosti potravin: specifikace, včetně schválení výrobku, sledovatelnost, reakce na situace relevantní pro bezpečnost potravin, řízení nekonformních výrobků, nápravná opatření
  • Správná výrobní praxe: osobní hygiena, podnikové prostředí, úklid a dezinfekce, kontrola kontaminace výrobku, hubení škůdců, kvalita vody
  • Řízení rizik v potravinářském průmyslu: základní principy HACCP, řízení rizik v potravinářském průmyslu – obecně a specificky, řízení alergenů

2 – POŽADAVKY STŘEDNÍ ÚROVNĚ (DOPLŇKOVĚ K ZÁKLADNÍ ÚROVNI)

  • Systém managementu bezpečnosti potravin: jasná organizační struktura a odpovědnosti, popis rizik a požadavky na dokumentaci, management stížností, analýzy výrobku, management dodavatelů, školení
  • Správná výrobní praxe: údržba přístrojů a zařízení, sociální zařízení, odpadové hospodářství, skladování a přeprava
  • HACCP a dodatečné požadavky: HACCP systém, popisy výrobku, vývojové diagramy, ověření HACCP systému, ochrana produktů

3 – HODNOCENÍ IFS progress FOOD

Normu si lze vyžádat na webových stránkách IFS Management GmbH


výhody hodnocení ifs progress food

  • Splnění specifických požadavků v oboru - a tím otevření nových obchodních kanálů na trhu
  • Neustálé zlepšování vašeho podniku - systémem managementu bezpečnosti výrobku založeným na rizicích 
  • Vytvoření základu pro následné certifikace (IFS Food)
  • Zápis do databáze IFS 

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION