Bezpečnost krmiv

GMP+ FSA (Feed Safety Assurance)

Certifikace standardu bezpečnosti krmiv

Certifikace standardu bezpečnosti krmiv

GMP + FSA (GMP + Feed Safety Assurance) je certifikační schéma standardu bezpečnosti krmiv používaných k výživě zvířat a vstupujících do potravního řetězce prostřednictvím živočišné výroby. Standard GMP+ FSA je aplikovatelný pro celý krmivářský řetězec od prvovýroby, přes obchod s komoditami, skladování a transparentnost až po laboratorní analýzy komodit.

Základem standardu jsou pravidla správné výrobní a hygienické praxe (GMP / GHP), analýza rizik a stanovení kritických kontrolních bodů (HACCP) a legislativní požadavky potravinového práva EU.

Pro koho je služba určena

Standard GMP+ FSA je určen prvovýrobcům zemědělských komodit pro výrobu krmiv, výrobcům a skladovatelům krmných směsí, přepravcům zemědělských a potravinářských komodit (automobilová i lodní přeprava), obchodníkům s komoditami, výrobcům a obchodníkům s krmivy pro domácí zvířata.


Vaše přínosy v kostce

  • Zjednodušení mezinárodního obchodu s komoditami
  • Splnění požadavků zahraničních obchodníků s komoditami
  • Jednoznačná identifikace a minimalizace rizika zdravotní nezávadnosti krmiv
  • Ujištění odběratelů o kvalitě a zdravotní nezávadnosti Vašich produktů
  • Důvěryhodná garance bezpečnosti produktu potvrzená nezávislou třetí stranou
  • Efektivní řízení interních procesů, vytvoření pevného základu pro rozhodování
  • Zvýšení důvěry státních kontrolních orgánů

PROHLEDAT

Produktový list

Bezpečnost krmiv GMP+

Zjistit více

ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION