ISO 22000

ISO 22000 Zajišťování bezpečnosti potravin

Certifikace systému zajišťování bezpečnosti potravin

Certifikace systému zajišťování bezpečnosti potravin

Bezpečnost potravin v celém dodavatelském řetězci

Aby výrobci potravin zajistili bezpečnost potravinářských výrobků a snížili riziko vystavení spotřebitelů kontaminovaným potravinám nebo potravinám, které nejsou bezpečné, zavedli programy interní kontroly jakosti. Tyto programy také zavazují jejich dodavatele, aby prokázali soulad se standardními oborovými požadavky na bezpečnost potravin, protokoly a testovacími postupy. Každá firma v dodavatelském řetězci by proto měla zavést vhodný systém zajišťování bezpečnosti potravin, aby zůstala konkurenceschopná.

Co je ISO 22000?

ISO 22000 je mezinárodní norma, jejímž cílem je zajistit bezpečnost dodavatelského potravinového řetězce na celém světě a umožnit organizacím prokázat svou schopnost kontrolovat rizika spojená s bezpečností potravin a zajistit, že potraviny jsou bezpečné pro lidskou spotřebu.

Normu lze aplikovat na všechny organizace jakékoli velikosti v potravinovém řetězci a je uznávána po celém světě zúčastněnými stranami, jako jsou regulační orgány, prvovýrobci, výrobci a balírny potravin, maloobchodníci a spotřebitelé.

Norma ISO 22000 prokazuje, že jsou zavedeny robustní a efektivní systémy zajišťování bezpečnosti potravin, a lze ji použít jako první krok ke splnění požadavků programů uznávaných iniciativou Global Food Safety Initiative (GFSI).

Jak vám můžeme pomoci?

Nestranný audit bezpečnosti potravin provedený renomovanou třetí stranou, jako je TÜV SÜD, vám poskytne objektivní hodnocení účinnosti systémů jakosti a postupů za účelem zajištění výroby bezpečných potravin a potravinářských výrobků. Společnost TÜV SÜD je akreditována pro audit a certifikaci společností podle normy ISO 22000 a se svými klienty úzce spolupracuje, aby zajistila, že splňují požadavky a normy.

Proč zvolit TÜV SÜD?

Společnost TÜV SÜD má více než 15 let zkušeností s certifikací systémů zajišťování bezpečnosti potravin a krmiv a byla jedním z prvních certifikačních orgánů působících v této oblasti. Globální síť auditorů TÜV SÜD akreditovaná pro certifikaci podle ISO 22000 zajišťuje, aby byl formalizovaný a strukturovaný přístup k získání certifikace uplatňován bez předpojatosti a aby byl přístup auditu konzistentní bez ohledu na produkt nebo zemi výroby. Díky hlubokým zkušenostem s testováním potravin, inspekcemi, audity a certifikací je společnost TÜV SÜD celosvětově uznávaná jako důvěryhodná značka v celém hodnotovém řetězci potravinářského průmyslu.

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION