IFS Food potraviny

IFS Food (potraviny)

Certifikace pro zpracování a balení potravin

Certifikace pro zpracování a balení potravin

Zajištění bezpečnosti potravinářských výrobků

Přístup k bezpečným a výživným potravinám je základním požadavkem pro spotřebitele na celém světě. V souladu s tím výrobci potravin významně investují do snížení rizik spojených s vystavením spotřebitelů kontaminovaným nebo nebezpečným potravinám. Snahy výrobců zajistit bezpečnost svých potravinářských výrobků mají dopad na všechny aspekty dodavatelského řetězce a představují podstatnou část celkových výdajů na výrobu potravin.

Co je IFS?

IFS Food je uznávaná norma bezpečnosti potravin iniciativy Global Food Safety Initiative (GFSI) pro audity kvality výrobních procesů a produktů. Jedním z hlavních cílů normy IFS Food je zajistit transparentnost ve stále složitějším dodavatelském řetězci potravin.

Norma IFS Food je použitelná pro všechny výrobce potravin a zejména pro ty, kdo vyrábějí potraviny vlastní značky, protože obsahuje konkrétní požadavky na shodu týkající se specifikací zákazníků.

Stanovením společné normy s jednotným systémem hodnocení pomáhá IFS Food výrobcům a maloobchodníkům maximalizovat transparentnost, snížit náklady a optimalizovat zdroje. Tato norma také podporuje oddělení pro výrobu a marketing při optimalizaci kvality značky.

Jak vám můžeme pomoci?

Společnost TÜV SÜD je akreditovaným certifikačním orgánem a schváleným auditorem pro IFS Food. Poskytováním místních služeb podpořených globálními odbornými znalostmi vám můžeme pomoci vyvinout a vylepšit procesy a produkty bez ohledu na to, kde svou činnost provozujete. Nestranný audit provedený renomovanou třetí stranou, jako je TÜV SÜD, vám poskytne objektivní zhodnocení vašeho systému, abyste jej mohli neustále zlepšovat. Naše služby podporují následující oblasti:

  • IFS Food (potraviny)
  • IFS Logistics (logistika)
  • IFS Wholesale/Cash & Carry (velkoobchod / Cash & Carry)
  • IFS Broker (zprostředkovatelé)

Proč zvolit TÜV SÜD

Společnost TÜV SÜD má více než 15 let zkušeností s certifikací systémů zajišťování bezpečnosti potravin a krmiv a byla jedním z prvních certifikačních orgánů působících v této oblasti. Globální síť auditorů TÜV SÜD zajišťuje, aby byl formalizovaný a strukturovaný přístup k získání certifikace uplatňován bez předpojatosti a aby byl přístup auditu konzistentní bez ohledu na produkt nebo zemi výroby. Díky hlubokým zkušenostem s testováním potravin, inspekcemi, audity a certifikací je společnost TÜV SÜD celosvětově uznávaná jako důvěryhodná značka v celém hodnotovém řetězci potravinářského průmyslu.

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION