FAMI-QS Bezpečnost a kvalita potravin

FAMI-QS

Kvalita a bezpečnost krmiv

Kvalita a bezpečnost krmiv

FAMI-QS (The Quality and Safety System for Specialty Feed Ingredients) je přední světový systém managementu kvality a bezpečnosti krmiv v oblasti zvláštních složek krmiv.

Kodex FAMI-QS zajišťuje vyšší kvalitu a dodržování právních předpisů v oblasti bezpečnosti krmiv. Cílem je minimalizace potenciálních nebezpečí a záruka, že budou do oběhu dány bezpečné, legální, tzv. zvláštní složky krmiv. FAMI-QS certifikuje v souladu s IAF MSL (International Accreditation Forum Multilateral Recognition Arrangement).

Kodex FAMI-QS je sladěn se strukturou vysoké úrovně ISO (High Level Structure – HLS). Spravuje ho společnost FAMI-QS Asbl, nezisková organizace, která proces certifikace koordinuje ve spolupráci s kvalifikovanými certifikačními autoritami. Pro zajištění harmonizace, nestrannosti a kompetence pořádá FAMI-QS Asbl pravidelná školení a dohled nad auditory přímo na místě.

CErtifikace dle fami-qs

Pokud máte zájem o certifikaci dle FAMI-QS, obraťte se prosím přímo na TÜV SÜD Management Service. Poté obdržíte odpovídající nabídku.

S podpisem smlouvy o kontrolní činnosti a po dojednání termínů s vámi TÜV SÜD Management Service zahájí certifikaci. Přezkum probíhá v následujících fázích:

  • přezkum dokumentace,
  • prohlídka podniku,
  • vyhotovení zprávy,
  • případně vypracování plánu nápravných opatření.

FAMI-QS obdrží souhrnnou zprávu. Po certifikaci obdržíte certifikát od TÜV SÜD Management Service a budete uvedeni na webových stránkách FAMI-QS.

PLATNOST

Trvání a frekvence vašich auditů se řídí Pravidly pro certifikační autority FAMI-QS (Rules for Certification Bodies). Váš certifikát je platný tři roky a každoročně je kontrolováno dodržování souladu s normou. Po třech letech se na vyžádání provede recertifikační audit pro obnovení vašeho certifikátu.


Vaše výhody

  • Vybudování důvěry - v kvalitu vašich krmiv u zákazníků a partnerů
  • Zvýšení bezpečnosti produktu - a dodržování právních předpisů
  • Splnění požadavků  - vašich mezinárodních obchodních partnerů
  • Možnost otevření nových trhů
  • Etablování se na evropském trhu
  • Snížení rizika odpovědnosti

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION