FSSC 22000 Bezpečnost potravin

FSSC 22000

Certifikace systému managementu bezpečnosti potravin

Certifikace systému managementu bezpečnosti potravin

CO JE FSSC 22000?

FSSC 22000 je komplexní certifikační schéma, které vhodným způsobem kombinuje systémovou složku řízení bezpečnosti potravin s konkrétními požadavky na zajištění bezpečnosti produktu, které jsou obdobné s požadavky systémů IFS, BRC, apod.

FSSC 22000 zahrnuje kompletní schéma certifikace pro systém bezpečnosti potravin založený na řízení bezpečnosti potravin v souladu s ISO 22000:2005 „Požadavky na organizaci v potravinářském řetězci“ a požadavcích na bezpečnost potravin v podobě „Programů nezbytných předpokladů pro bezpečnost potravin ve výrobě potravin“ uvedených v BSI PAS 220:2008 resp. ISO 22002-1:2010.

FSSC 22000 je mezinárodní standard pro bezpečnost potravin, který je uznán organizací GFSI (Global Food Safety Initiative) a jeho certifikace je akceptována obchodními řetězci jako dostatečný důkaz o zajišťování bezpečnosti potravin ze strany výrobce.

 

PRO KOHO JE PRODUKT FSSC 22000 URČEN?

Systém FSSC 22000 je určen pro certifikace systémů bezpečnosti potravin výrobců potravin, kteří vyrábějí (zpracovávají):

 • Živočišné produkty podléhající rychlé zkáze
 • Rostlinné produkty podléhající rychlé zkáze     
 • Výrobky s delší / dlouhou trvanlivostí
 • Suroviny a složky potravin jako např. přídatné látky, vitamíny a bio-kultury

V případě, že výrobce již má systém certifikovaný v souladu s požadavky ISO 22000, postačí ke splnění požadavků systému FSSC 22000 (a rozšíření certifikace) pouze přezkoumání shody systému s požadavky BSI PAS 220/ISO 22002-1.

PROČ SI VYBRAT TÜV SÜD?

 • Zavedení efektivního a systematického řízení bezpečnosti potravin
 • Naplnění požadavků obchodních řetězců a nadnárodních společností
 • Naplnění očekávání spotřebitelů
 • Zvýšení bezpečnosti potravin a minimalizace rizika výskytu zdravotně závadných potravin
 • Prokázání plnění požadavků na bezpečnost potravin (výrobků) nad rámec minimálních požadavků daných legislativou
 • Efektivní řízení interních procesů, vytvoření pevného základu pro rozhodování
 • Optimalizace nákladů - redukce provozních nákladů, snížení nákladů na neshodné výrobky, úspory surovin, energie a dalších zdrojů
 • Zvýšení důvěry veřejnosti a státních kontrolních orgánů
 • Důvěryhodná garance bezpečnosti produktu a funkčnosti sytému potvrzená nezávislou třetí stranou

PROHLEDAT

Produktový list

Bezpečnost krmiv GMP+

Zjistit více

Produktový list
ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION