Chcete-li zobrazit obsah specifický pro vaši polohu, vyberte jinou zemi

//Vyberte zemi

FSSC 22000

Certifikace systému managementu bezpečnosti potravin

CO JE FSSC 22000?

FSSC 22000 je komplexní certifikační schéma, které vhodným způsobem kombinuje systémovou složku řízení bezpečnosti potravin s konkrétními požadavky na zajištění bezpečnosti produktu, které jsou obdobné s požadavky systémů IFS, BRC, apod.

FSSC 22000 zahrnuje kompletní schéma certifikace pro systém bezpečnosti potravin založený na řízení bezpečnosti potravin v souladu s ISO 22000:2005 „Požadavky na organizaci v potravinářském řetězci“ a požadavcích na bezpečnost potravin v podobě „Programů nezbytných předpokladů pro bezpečnost potravin ve výrobě potravin“ uvedených v BSI PAS 220:2008 resp. ISO 22002-1:2010.

FSSC 22000 je mezinárodní standard pro bezpečnost potravin, který je uznán organizací GFSI (Global Food Safety Initiative) a jeho certifikace je akceptována obchodními řetězci jako dostatečný důkaz o zajišťování bezpečnosti potravin ze strany výrobce.

 

PRO KOHO JE PRODUKT FSSC 22000 URČEN?

Systém FSSC 22000 je určen pro certifikace systémů bezpečnosti potravin výrobců potravin, kteří vyrábějí (zpracovávají):

 • Živočišné produkty podléhající rychlé zkáze
 • Rostlinné produkty podléhající rychlé zkáze     
 • Výrobky s delší / dlouhou trvanlivostí
 • Suroviny a složky potravin jako např. přídatné látky, vitamíny a bio-kultury

V případě, že výrobce již má systém certifikovaný v souladu s požadavky ISO 22000, postačí ke splnění požadavků systému FSSC 22000 (a rozšíření certifikace) pouze přezkoumání shody systému s požadavky BSI PAS 220/ISO 22002-1.

PROČ SI VYBRAT TÜV SÜD?

 • Zavedení efektivního a systematického řízení bezpečnosti potravin
 • Naplnění požadavků obchodních řetězců a nadnárodních společností
 • Naplnění očekávání spotřebitelů
 • Zvýšení bezpečnosti potravin a minimalizace rizika výskytu zdravotně závadných potravin
 • Prokázání plnění požadavků na bezpečnost potravin (výrobků) nad rámec minimálních požadavků daných legislativou
 • Efektivní řízení interních procesů, vytvoření pevného základu pro rozhodování
 • Optimalizace nákladů - redukce provozních nákladů, snížení nákladů na neshodné výrobky, úspory surovin, energie a dalších zdrojů
 • Zvýšení důvěry veřejnosti a státních kontrolních orgánů
 • Důvěryhodná garance bezpečnosti produktu a funkčnosti sytému potvrzená nezávislou třetí stranou

PROHLEDAT

ISO 9001 2015 guidance
Bílá kniha

ISO 9001:2015 Guidance

A comprehensive guideline to ISO 9001:2015.

Learn more

ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

Vyberte lokalitu

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa