IFS Logistics

IFS Logistics

Celý dodavatelský řetězec pod kontrolou

Celý dodavatelský řetězec pod kontrolou

Norma IFS Logistics slouží k auditům logistických aktivit v oblasti potravin a nepotravinářských výrobků. Patří sem přeprava, skladování, odbyt, nakládka a vykládka atd. Normu IFS Logistics lze uplatnit ve všech oblastech logistiky, např. dodání nákladními vozy, po železnici či lodí, a platí pro všechny druhy výrobků, nezávisle na tom, zda se musí přepravovat zmražené, chlazené nebo nechlazené.

Smyslem IFS Logistics je vyplnit mezeru mezi výrobou a obchodem, a získat tak úplný přehled o celém dodavatelském řetězci. Pohyb a skladování zboží byly doposud slabou stránkou řízení jakosti.

Společným cílem obchodu a průmyslu je transparentní nastavení celého dodavatelského řetězce. Pro výrobu vlastních značek byla proto v roce 2003 vytvořena norma IFS Food, podle níž se musejí provádět audity u producentů vlastních značek. Pro poskytovatele logistických služeb dosud nic srovnatelného neexistovalo, ale přesto zákonné požadavky i pro tuto oblast neustále narůstaly. Nová ustanovení EU ke sledovatelnosti tento vývoj nadále vystupňují. Aby se zamezilo tomu, že výrobci utonou v záplavě nejrůznějších požadavků, vypracoval německý a francouzský maloobchod s podporou dalších mezinárodních maloobchodníků a odborníků normu IFS Logistics.

Výhody Ifs logistics

Certifikace IFS Logistics poskytuje řadu výhod podnikům, které kladou důraz na kvalitu a spokojenost zákazníků a které chtějí ve svém tržním segmentu získat rozhodující konkurenční výhodu.

Výhody pro management kvality:

 • lepší dorozumění managementu a zaměstnanců ohledně norem a postupů,
 • dohled nad dodržováním potravinářských předpisů,
 • efektivnější využívání zdrojů,
 • nižší potřeba inspekcí zákazníka,
 • nezávislé audity třetí stranou,
 • možnost celkově zkrátit dobu trvání inspekce, protože lze provést značné množství inspekcí současně.

Výhody pro marketing:

 • zajištění pověsti podniku coby dodavatele kvalitních a bezpečných výrobků,
 • možnost obchodních vztahů se zákazníky, kteří trvají na nezávislých auditech,
 • užívání loga a certifikátu IFS na důkaz dodržování nejvyšších standardů.

cíle ifs logistics?

Cíle normy IFS Logistics jsou:

 • zajištění kompatibility a transparentnosti v rámci celého dodavatelského řetězce,
 • zavedení společné normy s jednotnými systémy hodnocení,
 • snížení nákladů a času dodavatele a obchodníka.

Obsah / stěžejní body Ifs logistics

Co všechno norma IFS Logistics pokrývá?

IFS Logistics je norma pro podniky, které nabízejí logistické služby, jakými jsou přeprava a skladování.

Pokrývá všechny logistické aktivity pro nakládání s již zabalenými výrobky a zahrnuje následující činnosti:

 • přepravu,
 • balení primárně zabalených potravin,
 • skladování a/nebo odbyt.

IFS Logistics platí pro potraviny i nepotravinářské výrobky, jak pro balené, tak nebalené potraviny, ale také pro výrobky, které musejí být skladovány v kontrolovaných podmínkách (např. maso, chléb, mléko, olej atd.).

U nebalených výrobků neprobíhá ani zpracování, ani primární balení. U podniků, které jsou nadto činné i jako obchodníci, je možný kombinovaný audit dle normy IFS Broker (zprostředkovatelé).

 

PROHLEDAT

Produktový list
Produktový list

Bezpečnost krmiv GMP+

Zjistit více

ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION