Chcete-li zobrazit obsah specifický pro vaši polohu, vyberte jinou zemi

//Vyberte zemi

IFS Logistics

Celý dodavatelský řetězec pod kontrolou

Norma IFS Logistics slouží k auditům logistických aktivit v oblasti potravin a nepotravinářských výrobků. Patří sem přeprava, skladování, odbyt, nakládka a vykládka atd. Normu IFS Logistics lze uplatnit ve všech oblastech logistiky, např. dodání nákladními vozy, po železnici či lodí, a platí pro všechny druhy výrobků, nezávisle na tom, zda se musí přepravovat zmražené, chlazené nebo nechlazené.

Smyslem IFS Logistics je vyplnit mezeru mezi výrobou a obchodem, a získat tak úplný přehled o celém dodavatelském řetězci. Pohyb a skladování zboží byly doposud slabou stránkou řízení jakosti.

Společným cílem obchodu a průmyslu je transparentní nastavení celého dodavatelského řetězce. Pro výrobu vlastních značek byla proto v roce 2003 vytvořena norma IFS Food, podle níž se musejí provádět audity u producentů vlastních značek. Pro poskytovatele logistických služeb dosud nic srovnatelného neexistovalo, ale přesto zákonné požadavky i pro tuto oblast neustále narůstaly. Nová ustanovení EU ke sledovatelnosti tento vývoj nadále vystupňují. Aby se zamezilo tomu, že výrobci utonou v záplavě nejrůznějších požadavků, vypracoval německý a francouzský maloobchod s podporou dalších mezinárodních maloobchodníků a odborníků normu IFS Logistics.

Výhody Ifs logistics

Certifikace IFS Logistics poskytuje řadu výhod podnikům, které kladou důraz na kvalitu a spokojenost zákazníků a které chtějí ve svém tržním segmentu získat rozhodující konkurenční výhodu.

Výhody pro management kvality:

 • lepší dorozumění managementu a zaměstnanců ohledně norem a postupů,
 • dohled nad dodržováním potravinářských předpisů,
 • efektivnější využívání zdrojů,
 • nižší potřeba inspekcí zákazníka,
 • nezávislé audity třetí stranou,
 • možnost celkově zkrátit dobu trvání inspekce, protože lze provést značné množství inspekcí současně.

Výhody pro marketing:

 • zajištění pověsti podniku coby dodavatele kvalitních a bezpečných výrobků,
 • možnost obchodních vztahů se zákazníky, kteří trvají na nezávislých auditech,
 • užívání loga a certifikátu IFS na důkaz dodržování nejvyšších standardů.

cíle ifs logistics?

Cíle normy IFS Logistics jsou:

 • zajištění kompatibility a transparentnosti v rámci celého dodavatelského řetězce,
 • zavedení společné normy s jednotnými systémy hodnocení,
 • snížení nákladů a času dodavatele a obchodníka.

Obsah / stěžejní body Ifs logistics

Co všechno norma IFS Logistics pokrývá?

IFS Logistics je norma pro podniky, které nabízejí logistické služby, jakými jsou přeprava a skladování.

Pokrývá všechny logistické aktivity pro nakládání s již zabalenými výrobky a zahrnuje následující činnosti:

 • přepravu,
 • balení primárně zabalených potravin,
 • skladování a/nebo odbyt.

IFS Logistics platí pro potraviny i nepotravinářské výrobky, jak pro balené, tak nebalené potraviny, ale také pro výrobky, které musejí být skladovány v kontrolovaných podmínkách (např. maso, chléb, mléko, olej atd.).

U nebalených výrobků neprobíhá ani zpracování, ani primární balení. U podniků, které jsou nadto činné i jako obchodníci, je možný kombinovaný audit dle normy IFS Broker (zprostředkovatelé).

 

PROHLEDAT

Food safety aviation security
Brožura

Food safety and aviation security audits

Ensuring strict standards for food safety and aviation security in the airline sector

Download

ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

Vyberte lokalitu

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa