TÜV SÜD Việt Nam là thành viên của Mạng lưới về dịch vụ hỗ trợ đóng gói của Amazon (APASS)

TÜV SÜD Việt Nam là thành viên của APASS

Đảm bảo hàng hóa được đóng gói tốt và bảo vệ được sản phẩm trong quá trình giao hàng

Đảm bảo hàng hóa được đóng gói tốt và bảo vệ được sản phẩm trong quá trình giao hàng

Giới thiệu

Amazon đã đưa ra giải pháp đột phá để giảm thiểu rác thải và lộ trình để đạt được yêu cầu này với ba cấp độ chứng nhận:

 • Bậc 1: Chương trình đóng gói không thất vọng người dùng (FFP)
 • Bậc 2: Đóng gói với thể tích tối thiểu (SIOC)
 • Bậc 3: Đóng gói kiểu truyền thống (PFP)

Nếu tuân thủ các yêu cầu chứng nhận này, các nhà cung cấp sẽ thể tiết kiệm chi phí đóng gói và ngăn ngừa phí phạt từ Amazon.

TÜV SÜD trong mạng lưới APASS

TÜV SÜD Việt Nam là thành viên của Mạng lưới về dịch vụ hỗ trợ đóng gói của Amazon (APASS) để giúp các nhà cung cấp thử nghiệm và chứng nhận đóng gói sản phẩm theo yêu cầu.

Phòng thử nghiệm TÜV SÜD được công nhận bởi ISTA và được chấp thuận bởi Amazon để thử nghiệm và chứng nhận đóng gói sản phẩm trong chương trình FFP, SIOC và PFP cho Amazon và các nhà cung cấp.

Năng lực thử nghiệm của TÜV SÜD

TÜV SÜD Việt Nam có thể thực hiện thử nghiệm theo ISTA 6 - Amazon bao gồm:

 • Đóng gói thùng lớn (Overbox)
 • Thử nghiệm theo tùy theo khối lượng thùng (Type A-H)
 • Các sản phẩm nguy hại (UN DOT (Hazmat))
 • Trang thiết bị thử nghiệm của TÜV SÜD
 • Thả rơi
 • Thử rung
 • Thử va đập
 • Thử nén
 • Thử điều kiện khí hậu
 • Thử va đập ngang

Công nhận và cấp phép

TÜV SÜD Việt Nam được Văn phòng Công nhận Chất lượng Việt Nam (BoA), thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (MOST) cấp chứng nhận theo Hướng dẫn ISO/IEC 25 (ISO/IEC 17025). Chúng tôi cung cấp các phương pháp thử nghiệm theo quy định và tiêu chuẩn quốc tế.

Bước tiếp theo

Chọn vị trí