Sức khỏe và thiết bị y tế

Sức khỏe và thiết bị y tế

Buổi chia sẻ trực tuyến

Buổi chia sẻ trực tuyến

Xem lại các buổi chia sẻ trực tuyến đã diễn ra

Cập nhật quy định về chứng nhận cho thiết bị y tế
Buổi chia sẻ trực tuyến

Cập nhật quy định về chứng nhận cho thiết bị y tế

Cập nhật các quy định và giai đoạn chuyển tiếp cho MDR, IVDR và UKCA

Xem ngay

Thiết bị y tế đạt chứng nhận MDSAP
Buổi chia sẻ trực tuyến

Tổng quan chương trình đánh giá MDSAP cho các nhà sản xuất trang thiết bị y tế

Buổi chia sẻ giúp doanh nghiệp hiểu được rõ hơn về chương trình đánh giá rút gọn MDSAP, lợi ích và quy trình mà doanh nghiệp cần lưu ý.

Xem ngay

Quy trình thử nghiệm và đánh giá tương thích máu trong nghiên cứu và phát triển thiết bị y tế theo ISO 10993
Buổi chia sẻ trực tuyến

Chuỗi buổi chia sẻ về ISO 10993: Thử nghiệm tương thích máu (Phần 6/7)

Tầm quan trọng thử nghiệm khả năng tương thích máu của các thiết bị y tế qua nội dung liên quan giải thích dữ liệu, lựa chọn loại máu, chống đông máu

Xem ngay

Kiểm tra và đánh giá nguy cơ và rủi ro về độc chất của các chất có thể chiết xuất / rò rỉ từ các thiết bị y tế
Buổi chia sẻ trực tuyến

Chuỗi buổi chia sẻ về ISO 10993: Đánh giá rủi ro độc chất (Phần 5/7)

Hiểu về việc đánh giá rủi ro độc chất của các chất có thể chiết xuất / rò rỉ từ các thiết bị y tế thông qua buổi chia sẻ này.

Xem ngay

ISO 10993-12
Buổi chia sẻ trực tuyến

Chuỗi buổi chia sẻ về ISO 10993: Đặc tính phân hủy trang thiết bị y tế (Phần 4/7)

Tiêu chuẩn và báo cáo đặc tính phân hủy của thiết bị y tế

Xem ngay

quy trình và thử nghiệm liên quan đến độc tính sinh sản và khả năng gây ung thư
Buổi chia sẻ trực tuyến

Chuỗi buổi chia sẻ về ISO 10993: Khả năng gây ung thư và độc tính sinh sản (Phần 3/7)

Buổi chia sẻ tập trung vào các yêu cầu tiêu chuẩn và quy định đối với các thiết bị y tế, cũng như các cân nhắc về khả năng gây ung thư và độc tính sinh sản.

Xem ngay

Chuyên gia đang đánh giá độc tính di truyền trong lĩnh vực thiết bị y tế theo ISO 10993
Buổi chia sẻ trực tuyến

ISO 10993: Đánh giá độc tính di truyền của thiết bị y tế (Phần 2/7)

Buổi chia sẻ trực tuyến sẽ tập trung vào nội dung đánh giá độc tính di truyền cũng như sẽ trình bày chiến lược về thử nghiệm theo các yêu cầu quy định

Xem ngay

Kiểm tra và phân tích đặc tính hóa học của thiết bị y tế theo ISO 10993
Buổi chia sẻ trực tuyến

Chuỗi buổi chia sẻ về ISO 10993: Phân tích đặc tính hóa học của thiết bị y tế (Phần 1/7)

Chuyên gia TÜV SÜD chia sẻ tầm quan trọng của việc mô tả đặc tính hóa học của các thiết bị y tế trong hoạt động đánh giá sinh học và quy trình quản lý rủi ro.

Xem ngay

Các thiết bị y tế được bảo đảm an ninh mạng
Buổi chia sẻ trực tuyến

An ninh mạng trong ngành thiết bị y tế

Buổi chia sẻ trực tuyến của TÜV SÜD sẽ giúp doanh nghiệp hiểu được các yếu tố quan trọng liên quan đến an ninh mạng cho các thiết bị y tế.

Xem ngay

Phù hợp với MDR phần 4/4 – Đánh giá tài liệu kỹ thuật
Buổi chia sẻ trực tuyến

Phù hợp với MDR phần 4/4 – Đánh giá tài liệu kỹ thuật

Tìm hiểu các yếu tố quan trọng liên quan đến bao bì

Xem ngay

Phù hợp với MDR phần 3/4 – Khử trùng
Buổi chia sẻ trực tuyến

Phù hợp với MDR phần 3/4 – Khử trùng

Nắm bắt các yếu tố quan trọng liên quan đến khử trùng

Xem ngay

Phù hợp với MDR phần 2/4 - Bao bì đóng gói
Buổi chia sẻ trực tuyến

Phù hợp với MDR phần 2/4 - Bao bì đóng gói

Xem lại buổi chia sẻ

Xem ngay

Phù hợp với MDR phần 1/4 – Khả năng tương thích sinh học
Buổi chia sẻ trực tuyến

Phù hợp với MDR phần 1/4 – Khả năng tương thích sinh học

Tìm hiểu các yếu tố quan trọng liên quan đến khả năng tương thích sinh học

Xem ngay

Bước tiếp theo

Chọn vị trí