Sức khỏe và thiết bị y tế

Buổi chia sẻ trực tuyến

Buổi chia sẻ trực tuyến

Xem lại các buổi chia sẻ trực tuyến đã diễn ra

Chứng nhận MDSAP TUV SUD Việt Nam
Buổi chia sẻ trực tuyến

Tổng quan chương trình MDSAP

Lợi ích mang lại cho doanh nghiệp và quy trình để đạt được chứng nhận.

Xem ngay

Hemocompatibility testing of medical devices
Buổi chia sẻ trực tuyến

Chuỗi buổi chia sẻ về ISO 10993: Thử nghiệm tương thích máu (Phần 6/7)

Nghiên cứu các tiêu chuẩn cơ bản như ISO 10993-1 và ISO 10993-4

Xem ngay

 toxicological risk assessment
Buổi chia sẻ trực tuyến

Chuỗi buổi chia sẻ về ISO 10993: Đánh giá rủi ro độc chất (Phần 5/7)

Các yếu tố và chi tiết để đánh giá rủi ro độc chất

Xem ngay

ISO 10993-12
Buổi chia sẻ trực tuyến

Chuỗi buổi chia sẻ về ISO 10993: Đặc tính phân hủy trang thiết bị y tế (Phần 4/7)

Tiêu chuẩn và báo cáo đặc tính phân hủy của thiết bị y tế

Xem ngay

Carcinogenicity & Reproductive Toxicity
Buổi chia sẻ trực tuyến

Chuỗi buổi chia sẻ về ISO 10993: Khả năng gây ung thư và độc tính sinh sản (Phần 3/7)

Các cân nhắc về khả năng gây ung thư và độc tính sinh sản.

Xem ngay

Chuỗi buổi chia sẻ về ISO 10993: Đánh giá độc tính di truyền của thiết bị y tế (Phần 2/7)
Buổi chia sẻ trực tuyến

Chuỗi buổi chia sẻ về ISO 10993: Đánh giá độc tính di truyền của thiết bị y tế (Phần 2/7)

Các phương pháp phát hiện độc tính di truyền trong thiết bị y tế

Xem ngay

thử nghiệm hóa học cho thiết bị y tế Việt Nam
Buổi chia sẻ trực tuyến

Chuỗi buổi chia sẻ về ISO 10993: Phân tích đặc tính hóa học của thiết bị y tế (Phần 1/7)

ISO 10993-1, ISO 10993-17 và ISO 10993-18 sẽ được giải thích cụ thể

Xem ngay

Cybersecurity in medical devices webinar teaser
Buổi chia sẻ trực tuyến

An ninh mạng trong ngành thiết bị y tế

Các yếu tố quan trọng liên quan đến an ninh mạng cho các thiết bị y tế

Xem ngay

Fit for MDR Part 4 of 4 - TD Assessment
Buổi chia sẻ trực tuyến

Part 4 of 4: TD Assessment

On-demand Webinar

Watch now

Sterilization
Buổi chia sẻ trực tuyến

Part 3 of 4: Sterilization

On-demand Webinar

Watch Now

Fit for MDR Part 2 of 4 - Packaging
Buổi chia sẻ trực tuyến

Part 2 of 4: Packaging

On-demand Webinar

Watch Now

Bio Compatibility of Medical Devices
Buổi chia sẻ trực tuyến

Part 1 of 4: Biocompatibility

On-demand Webinar

Watch Now

Buổi chia sẻ trực tuyến

Article 117

On-demand Webinar

Watch Now

Bước tiếp theo

Chọn vị trí