Thiết bị y tế đạt chứng nhận MDSAP

Tổng quan chương trình đánh giá MDSAP cho các nhà sản xuất trang thiết bị y tế

Xem lại buổi chia sẻ

Xem lại buổi chia sẻ

Chương trình đánh giá rút gọn một lần cho nhà sản xuất thiết bị y tế hay còn gọi tắt là MDSAP được đưa ra bởi Diễn đàn cơ quan quản lý thiết bị y tế quốc tế (IMDRF). MDSAP cho phép thực hiện cuộc đánh giá rút gọn một lần theo quy định đối với hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất thiết bị y tế đáp ứng các yêu cầu pháp lý của nhiều khu vực theo quy định. Chính vì điều này, MDSAP giúp doanh nghiệp có thể tiếp cận nhiều thị trường khác nhau cùng một lúc. Các cuộc đánh giá sẽ được thực hiện bởi các tổ chức đánh giá được ủy quyền bởi các cơ quan quản lý để đánh giá theo các yêu cầu của MDSAP.

Để giúp doanh nghiệp hiểu thêm về chương trình đánh giá MDSAP, chuyên gia của TÜV SÜD Việt Nam trình bày chi tiết tại buổi chia sẻ trực tuyến này. Để xem buổi chia sẻ, vui lòng điền vào biểu mẫu.

LỢI ÍCH KHI xem BUỔI CHIA SẺ

  • Nắm bắt tổng quan về MDSAP
  • Hiểu được mức độ cần thiết, lợi ích khi lấy chứng nhận MDSAP
  • Nắm bắt cơ bản về MDSAP trước khi xin đánh giá chứng nhận

NHỮNG ĐIỂM CHÍNH ĐƯỢC CHIA SẺ

  • Giới thiệu về MDSAP, các nước thành viên tham gia
  • Lợi ích của chứng nhận MDSAP
  • Những điểm khác giữa MDSAP và ISO 13485
  • Chương trình đánh giá MDSAP
  • Hỏi và đáp

DIỄN GIẢ

Ông Nguyễn Đình Vũ Hoàng

Đánh giá viên Dịch vụ Sức khỏe & Thiết bị Y tế, Bộ phận Dịch vụ Sản phẩm, TÜV SÜD Việt Nam

 

Tìm hiểu thêm về chương trình đánh giá rút gọn một lần MDSAP của chúng tôi!

 

 

Bước tiếp theo

Chọn vị trí