Chọn quốc gia khác

//Chọn quốc gia

Buổi chia sẻ trực tuyến: Lên kế hoạch và chuẩn bị cho chứng nhận MDR - Từ góc nhìn của Tổ chức Chứng nhận

Buổi chia sẻ trực tuyến

THÔNG TIN CHI TIẾT

 

Thời gian: 15:00, Thứ 6, ngày 28/8/2020

Ngôn ngữ trình bày: Tiếng Việt

 

Chứng nhận MDR đã có hiệu lực từ tháng 5 năm 2020. Tất cả doanh nghiệp đăng ký dấu CE cho Trang thiết bị y tế cần lên kế hoạch và chuẩn bị kỹ càng để tuân thủ Luật định mới về Thiết bị y tế. So với MDD trước đó, MDR có nhiều thay đổi. Một trong những khía cạnh quan trọng là Tài liệu Kỹ thuật và yêu cầu tuân thủ hệ thống quản lý chất lượng (QMS). 

 

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ BUỔI CHIA SẺ

Để giúp doanh nghiệp hiểu rõ về luật định mới này, chuyên gia của TÜV SÜD sẽ chia sẻ tổng quan về chứng nhận MDR và các khía cạnh chính mà doanh nghiệp cần lưu ý. Buổi chia sẻ sẽ được tổ chức:

Thời gian: 15:00, Thứ 6, ngày 28/8/2020

Thời lượng: 1 giờ

Ngôn ngữ trình bày: Tiếng Việt

Diễn giả: Chuyên gia của TÜV SÜD Việt Nam

 

NHỮNG CHỦ ĐỀ CHÍNH SẼ ĐƯỢC ĐỀ CẬP

  • Phân loại sản phẩm Trang thiết bị Y tế
  • Nghĩa vụ của các nhà sản xuất Trang thiết bị Y tế
  • Những mốc thời gian quan trọng cho chứng nhận MDR
  • Hỏi và Đáp

AI NÊN THAM DỰ

  • Doanh nghiệp sản xuất trang thiết bị y tế
  • Bộ phận quản lý chất lượng
  • Bộ phận pháp chế
     

HỖ TRỢ TỪ TÜV SÜD 

TÜV SÜD Product Service là một trong những tổ chức chứng nhận đầu tiên trên toàn cầu được chỉ định là Tổ chức Chứng nhận được đánh giá theo Luật định về trang thiết bị y tế mới bởi Central Authority of the Länder for Health Protection cho sản phẩm thuốc và trang thiết bị y tế (ZLG).

Với hơn 750 chuyên gia về trang thiết bị y tế ở hơn 30 quốc gia trên toàn thế giới, TÜV SÜD là tổ chức chứng nhận EU lớn nhất toàn cầu, được công nhận để đánh giá & cấp giấy chứng nhận theo luật định mới. TÜV SÜD có nguồn lực đánh giá viên về MDR / MDSAP tại địa phương, chứng nhận cho nhiều loại trang thiết bị y tế khác nhau. Trang thiết bị y tế loại Class III đầu tiên được phê duyệt bởi TÜV SÜD theo MDR.

Nếu doanh nghiệp có yêu cầu liên quan đến chứng nhận MDR, vui lòng liên hệ chúng tôi qua email: [email protected]

Bước tiếp theo

Chọn vị trí

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa