Lên kế hoạch và chuẩn bị cho chứng nhận MDR - Từ góc nhìn của Tổ chức Chứng nhận

Xem lại buổi chia sẻ trực tuyến

Xem lại buổi chia sẻ trực tuyến

Chứng nhận MDR đã có hiệu lực từ tháng 5 năm 2020. Tất cả doanh nghiệp đăng ký dấu CE cho Trang thiết bị y tế cần lên kế hoạch và chuẩn bị kỹ càng để tuân thủ Luật định mới về Thiết bị y tế. So với MDD trước đó, MDR có nhiều thay đổi. Một trong những khía cạnh quan trọng là Tài liệu Kỹ thuật và yêu cầu tuân thủ hệ thống quản lý chất lượng (QMS). 

 

Buổi chia sẻ giúp doanh nghiệp hiểu rõ về luật định mới này thông qua chia sẻ của chuyên gia TÜV SÜD về chứng nhận MDR và các khía cạnh chính mà doanh nghiệp cần lưu ý. Để xem lại buổi chia sẻ, vui lòng điền thông tin vào biểu mẫu.


NỘI DUNG CHÍNH ĐƯỢC CHIA SẺ

  • Phân loại sản phẩm Trang thiết bị Y tế
  • Nghĩa vụ của các nhà sản xuất Trang thiết bị Y tế
  • Những mốc thời gian quan trọng cho chứng nhận MDR
  • Hỏi và Đáp

Dịch vụ liên quan: Luật định MDR, Thử nghiệm thiết bị y tế, ISO 13485, MDSAP

Bước tiếp theo

Chọn vị trí