Nghiên cứu điển hình

Cùng xem các câu chuyện thành công của khách hàng chúng tôi. 

KHÁM PHÁ

Keppel Infrastructure
Nghiên cứu điển hình

Keppel Infrastructure

Certification to ISO 50001:2018 leads to enhanced energy performance and strengthening of the business emphasis on sustainability and carbon emission reduction

Learn More

Argo AI - The Road to Driverless Operations
Nghiên cứu điển hình

Argo AI - The Road to Driverless Operations

Assessment of Argo AI’s test vehicles according to the TÜV SÜD Automated Vehicle Conformity Framework to confirm their functional safety

Learn More

The autonomous driving kiosk REWE Snack Mobil of REWE digital
Nghiên cứu điển hình

REWE digital

A case study of the development of test procedures for Europe’s first self-driving kiosk

Learn More

Case Study: Hyundai Autron
Nghiên cứu điển hình

Case Study: Hyundai Autron

Preparation of reference driving scenarios for highway and urban areas, based on SOTIF safety requirements and experience from the PEGASUS project.

Learn More

ss-243159208-deutsche-bahn-case-study-teaser
Nghiên cứu điển hình

Deutsche Bahn

Phát triển chứng nhận "Nhà sản xuất bồi đắp" giữa TÜV SÜD và nhà điều hành đường sắt của Đức, Deutsche Bahn

Tìm hiểu thêm

ts-casestudy-BMW
Nghiên cứu điển hình

BMW

Xác định 28 điểm khởi đầu có thể có cho các biện pháp tiết kiệm năng lượng hiệu quả về chi phí

Tìm hiểu thêm

TS-casestudy-Deichmann
Nghiên cứu điển hình

Deichmann

Đảm bảo thành phẩm giày dép từ nhà sản xuất bên thứ ba đáp ứng các yêu cầu quy định

Tìm hiểu thêm

TS-casestudy-Dongkuk
Nghiên cứu điển hình

Dongkuk Steel

Giám định tại chỗ, phân tích sàng lọc, đánh giá tiết kiệm năng lượng và nghiên cứu tính khả thi để giảm tổng tiêu thụ năng lượng hàng năm 3%

Tìm hiểu thêm

GEOX Case Study
Nghiên cứu điển hình

Tập đoàn Geox

Nhãn footwear mark của TÜV SÜD đã xác minh sự tuân thủ các yêu cầu an toàn hóa chất hiện hành cũng như các cân nhắc về an toàn hóa chất khác.

Tìm hiểu thêm

Japan Radio Company Case Study
Nghiên cứu điển hình

Công ty Japan Radio

Công ty Japan Radio đã đạt được chứng nhận đa quốc gia với các dịch vụ thị trường toàn cầu của TÜV SÜD.

Tìm hiểu thêm

Wurth Case Study
Nghiên cứu điển hình

Tập đoàn Würth

Đánh giá tích hợp và chứng nhận hệ thống quản lý của tất cả các công ty thuộc Tập đoàn Würth.

Tìm hiểu thêm

Bước tiếp theo

Chọn vị trí