Case studies

Nghiên cứu điển hình

Cùng xem các câu chuyện thành công của khách hàng chúng tôi. 

KHÁM PHÁ

WIKA BECOMES FIRST IN GERMANY TO ACHIEVE ISO 19443 CERTIFICATION
Nghiên cứu điển hình

ISO 19443 Certification

Wika becomes the first company in Germany to achieve ISO 19443 certification.

Learn More

Nghiên cứu điển hình - ADDX
Nghiên cứu điển hình

ADDX

Chứng nhận ISO 27001 giúp tăng cường niềm tin của các bên liên quan và giám sát nội bộ rõ ràng hơn đối với Hệ thống quản lý bảo mật thông tin của ADDX.

Tìm hiểu thêm

Case Study: Hyundai Autron
Nghiên cứu điển hình

Case Study: Hyundai Autron

Preparation of reference driving scenarios for highway and urban areas, based on SOTIF safety requirements and experience from the PEGASUS project.

Learn More

ss-243159208-deutsche-bahn-case-study-teaser
Nghiên cứu điển hình

Deutsche Bahn

Phát triển chứng nhận "Nhà sản xuất bồi đắp" giữa TÜV SÜD và nhà điều hành đường sắt của Đức, Deutsche Bahn

Tìm hiểu thêm

ts-casestudy-BMW
Nghiên cứu điển hình

BMW

Xác định 28 điểm khởi đầu có thể có cho các biện pháp tiết kiệm năng lượng hiệu quả về chi phí

Tìm hiểu thêm

TS-casestudy-Deichmann
Nghiên cứu điển hình

Deichmann

Đảm bảo thành phẩm giày dép từ nhà sản xuất bên thứ ba đáp ứng các yêu cầu quy định

Tìm hiểu thêm

TS-casestudy-Dongkuk
Nghiên cứu điển hình

Dongkuk Steel

Giám định tại chỗ, phân tích sàng lọc, đánh giá tiết kiệm năng lượng và nghiên cứu tính khả thi để giảm tổng tiêu thụ năng lượng hàng năm 3%

Tìm hiểu thêm

GEOX Case Study
Nghiên cứu điển hình

Tập đoàn Geox

Nhãn footwear mark của TÜV SÜD đã xác minh sự tuân thủ các yêu cầu an toàn hóa chất hiện hành cũng như các cân nhắc về an toàn hóa chất khác.

Tìm hiểu thêm

Japan Radio Company Case Study
Nghiên cứu điển hình

Công ty Japan Radio

Công ty Japan Radio đã đạt được chứng nhận đa quốc gia với các dịch vụ thị trường toàn cầu của TÜV SÜD.

Tìm hiểu thêm

Wurth Case Study
Nghiên cứu điển hình

Tập đoàn Würth

Đánh giá tích hợp và chứng nhận hệ thống quản lý của tất cả các công ty thuộc Tập đoàn Würth.

Tìm hiểu thêm

Bước tiếp theo

Chọn vị trí