Các câu hỏi thường gặp: An ninh mạng cho thiết bị y tế

An ninh mạng cho thiết bị y tế

5 câu hỏi thường gặp nhất

5 câu hỏi thường gặp nhất

Để giải quyết các yêu cầu về an ninh mạng; FDA, EU và Bộ Y tế Canada đã chỉ ra rằng việc thử nghiệm khả năng xâm nhập và quét lỗ hổng cần được xem xét trong quá trình phát triển các thiết bị y tế. Dưới đây là 5 câu hỏi thường gặp liên quan đến an ninh mạng của các thiết bị y tế:

1. QUÉT LỖI VÀ THỬ NGHIỆM XÂM NHẬP MÀ KHÔNG ĐỂ LỘ BẤT KỲ LỖI NÀO CÓ NGHĨA LÀ THIẾT BỊ CỦA TÔI AN TOÀN ĐÚNG KHÔNG?

Không, việc thiếu các phát hiện lỗi không cho thấy rằng thiết bị được bảo mật. Hãy nhớ rằng an ninh mạng phải dựa trên quy trình phát triển có cấu trúc tốt cộng với các bài kiểm tra.

2. CÓ LUẬT NÀO YÊU CẦU THỰC HIỆN QUÉT LỖI KHÔNG?

Không, không có luật nào yêu cầu tiến hành quét lỗi. Tuy nhiên, hầu hết các tài liệu hướng dẫn và tiêu chuẩn chỉ ra rằng việc quét lỗi như vậy nên được xem xét. Điều này có nghĩa là doanh nghiệp nên có những lập luận xác đáng trong trường hợp quyết định bỏ qua thực hiện quét lỗi. Điều tương tự cũng áp dụng cho các thử nghiệm thâm nhập.

3. TÔI CÓ PHẢI THỰC HIỆN LẠI VIỆC QUÉT LỖI HOẶC THỬ NGHIỆM THÂM NHẬP SAU KHI THAY ĐỔI MỖI PHẦN MỀM?

Doanh nghiệp phải xem xét các thử nghiệm liên quan đến bảo mật theo các thay đổi cũng như các bài kiểm tra lặp đi lặp lại để thấy rằng thay đổi của doanh nghiệp không có ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh mạng của thiết bị. Trong hầu hết các trường hợp, quá trình quét lỗi hoặc thử nghiệm thâm nhập nên được lặp lại; ít nhất là một phần.

4. TÔI CÓ THỂ THỰC HIỆN QUÉT LỖI VÀ THỬ NGHIỆM THÂM NHẬP CHO RIÊNG TÔI KHÔNG?

Có, doanh nghiệp có thể tự mình tiến hành các bài kiểm tra này nhưng cần phải có năng lực phù hợp trong tổ chức của mình. Tuy nhiên, sẽ rất hữu ích nếu doanh nghiệp có thêm đơn vị khác thực hiện điều này cho mình.

5. TẠI SAO TÔI NÊN SỬ DỤNG BÊN THỨ BA ĐỂ ĐÁNH GIÁ AN NINH MẠNG?

Điều quan trọng nhất đối với đánh giá của bên thứ ba là tính công bằng của họ. Tùy thuộc vào nhà cung cấp mà doanh nghiệp lựa chọn; doanh nghiệp cũng có thể được hưởng lợi từ họ thông qua kiến thức và kinh nghiệm của họ.

KHÁM PHÁ

New Medical Device Regulation
Đồ họa

Luật định về trang thiết bị mới

Vào ngày 5/5/2017, Ủy ban Châu Âu đã công bố một quy định mới cho các thiết bị y tế.

Tìm hiểu thêm

Wearable Doctors
Câu chuyện

Bác sỹ thiết bị đeo tay

Thay đổi cách chúng ta theo dõi, quản lý và cải thiện sức khỏe

Tìm hiểu thêm

XEM CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN KHÁC

Bước tiếp theo

Chọn vị trí