Chọn quốc gia khác

//Chọn quốc gia

Lịch sử

KHƠI DẬY NIỀM TIN QUA 4 CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHiỆp

Trong suốt lịch sử, các công nghệ mới đã thay đổi xã hội của chúng ta. Nhưng công nghệ mới cũng chứa đựng nhiều yếu tố không chắc chắn cho đến khi chúng ta hiểu cách thức hoạt động của công nghệ đó cũng như có thể quản lý rủi ro. Từ động cơ hơi nước của Cách mạng Công nghiệp lần thứ nhất cho đến một thế giới siêu kết nối và hiện đại như ngày nay, TÜV SÜD luôn hợp tác với các doanh nghiệp và khơi dậy niềm tin của công chúng vào các công nghệ mới.

Đoạn phim ngắn này đánh dấu hành trình khơi dậy niềm tin của chúng tôi trong hơn 150 năm qua.

Bước tiếp theo

Chọn vị trí

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa