Lịch sử hình thành và phát triển hơn 150 năm của TÜV SÜD

Lịch sử

KHƠI DẬY NIỀM TIN QUA 4 CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHiỆp

Trong suốt lịch sử, các công nghệ mới đã thay đổi xã hội của chúng ta. Nhưng công nghệ mới cũng chứa đựng nhiều yếu tố không chắc chắn cho đến khi chúng ta hiểu cách thức hoạt động của công nghệ đó cũng như có thể quản lý rủi ro. Từ động cơ hơi nước của Cách mạng Công nghiệp lần thứ nhất cho đến một thế giới siêu kết nối và hiện đại như ngày nay, TÜV SÜD luôn hợp tác với các doanh nghiệp và khơi dậy niềm tin của công chúng vào các công nghệ mới.

Đoạn phim ngắn này đánh dấu hành trình khơi dậy niềm tin của chúng tôi trong hơn 150 năm qua.

TỪ CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP ĐẦU TIÊN ĐẾN CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

Thế giới của chúng ta được định hình bởi ba cuộc cách mạng công nghệ lớn. Cách mạng công nghiệp lần đầu tiên giới thiệu động cơ hơi nước trong lĩnh vực sản xuất. Động cơ điện là phát minh lớn trong cuộc cách mạng công nghiệp lần hai. Đối với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba, mức độ tự động hóa trong lĩnh vực sản xuất được nâng lên bằng cách sử dụng thiết bị điện tử và CNTT. Ngày nay, chúng ta đang bắt đầu cuộc cách mạng lần thứ tư - Cách mạng 4.0. Chúng tôi sẽ trình bày các dấu mốc quan trọng tạo nên danh tiếng của chúng tôi là một đối tác đáng tin cậy về các giải pháp an toàn, bảo mật và bền vững.

DẤU ẤN QUAN TRỌNG

 

Bước tiếp theo

Chọn vị trí