Sứ mệnh & Tầm nhìn

MỤC ĐÍCH, SỨ MỆNH, TẦM NHÌN VÀ TUYÊN BỐ

Sự cố nổ lò hơi năm 1865 đã để lại nhiều hệ quả lâu dài và là khởi nguồn cho câu chuyện của TÜV SÜD cũng như quá trình phát triển một ngành công nghiệp toàn cầu. Kể từ thời điểm đó, chúng tôi đã phát triển để trở thành một đối tác đáng tin cậy về các giải pháp an toàn, bảo mật và bền vững. Cam kết với mục đích của Tập đoàn, nhân viên trên toàn cầu của chúng tôi đều nỗ lực vì sứ mệnh, tầm nhìn và tuyên bố dưới đây.

MỤC ĐÍCH

Thúc đẩy tiến bộ bằng cách bảo vệ con người, môi trường và tài sản khỏi các rủi ro liên quan đến công nghệ.

SỨ MỆNH

Chúng tôi quan tâm đến con người, môi trường và tiến bộ công nghệ. Chúng tôi dự báo quá trình phát triển công nghệ và thúc đẩy thay đổi - xác định tiêu chuẩn và đáp ứng nhiều hơn so với các yêu cầu pháp lý. Tuân thủ nguyên tắc sáng lập của mình, chúng tôi gia tăng giá trị bằng cách tạo dựng một tương lai an toàn và bền vững hơn.

TẦM NHÌN

Trở thành đối tác đáng tin cậy về các giải pháp an toàn, bảo mật và bền vững nhằm nâng cao giá trị hữu hình cho khách hàng của chúng tôi trong thế giới thực và thế giới số.

TUYÊN BỐ

Tuyên bố của chúng tôi “Gia tăng giá trị. Khơi dậy niềm tin.” thể hiện bản chất của tuyên bố sứ mệnh và tầm nhìn.

Bước tiếp theo

Chọn vị trí