Tại sao nên lựa chọn TÜV SÜD làm đối tác?

Khi lựa chọn TÜV SÜD, doanh nghiệp đang lựa chọn hợp tác với một đội ngũ chuyên gia toàn cầu tận tâm, cam kết hỗ trợ doanh nghiệp kiểm soát rủi ro và tiếp cận thị trường toàn cầu thông qua các giải pháp kỹ thuật toàn diện.

TÜV SÜD at a glanceHơn 150 năm hoạt động trong lĩnh vực an toàn, bảo mật và bền vững; 1000 văn phòng trên toàn cầu; Hơn 25.000 nhân viên; 2.6 tỉ EUR doanh thu hằng năm; 41% doanh thu bên ngoài nước Đức (thống kê dựa trên địa điểm của khách hàng)

GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN TỪ ĐẦU ĐẾN CUỐI

End to end solutions Nhóm dịch vụ toàn diện giúp chúng tôi đánh giá toàn bộ hoạt động và cung cấp các giải pháp tổng thể cho toàn bộ vòng đời kinh doanh của khách hàng, dù doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực nào. Chúng tôi cung cấp các giải pháp từ khi lập kế hoạch, thiết kế, trong quá trình sản xuất, xây dựng, vận hành và tối ưu hóa cho đến khi dừng hoạt động.

 

CHUYÊN MÔN TRONG NHIỀU LĨNH VỰC

Cross Industry ExpertiseChúng tôi mang lại những lợi ích hữu hình cho doanh nghiệp, hỗ trợ tiếp cận thị trường toàn cầu và quản lý rủi ro bằng cách cung cấp dịch vụ thử nghiệm và chứng nhận sản phẩm, đào tạo, chia sẻ kiến thức, giám định cũng như đánh giá và chứng nhận hệ thống. Chúng tôi cung cấp các giải pháp trong tám phân khúc chính: Hóa chất và quy trình, Sản phẩm tiêu dùng và bán lẻ, Năng lượng, Thiết bị chăm sóc sức khỏe và y tế, Cơ sở hạ tầng và đường sắt, Sản xuất, Giao thông và ô tô, và Bất động sản.


MẠNG LƯỚI TOÀN CẦU

Global NetworkVới mạng lưới rộng khắp gồm các chuyên gia đa ngành, các phòng thử nghiệm được công nhận chất lượng và văn phòng đại diện tại các trung tâm kinh doanh và sản xuất lớn trên toàn thế giới, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ các nhu cầu về an toàn, bảo mật và bền vững của khách hàng dù họ hoạt động kinh doanh tại địa điểm nào. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng tiếp cận hiệu quả các thị trường toàn cầu bằng cách cung cấp những giải pháp thuận tiện, đã đăng ký chất lượng ở Châu Âu, Châu Mỹ, Trung Đông và Châu Phi.


ĐỊNH HƯỚNG VÀO TƯƠNG LAI

Future focussedTÜV SÜD áp dụng cách tiếp cận chủ động để đón đầu các bước phát triển công nghệ và thúc đẩy thay đổi. Chúng tôi đã xác định các xu hướng lớn mà chúng tôi tin rằng sẽ định hình phát triển thương mại và xã hội trong những thập kỷ tiếp theo. Về các giải pháp trong lĩnh vực số, Trung tâm Dịch vụ số Xuất sắc của chúng tôi luôn chủ động dẫn đầu và tham gia vào các dự án thử nghiệm đột phá trên toàn cầu. Để xác định các tiêu chuẩn tiếp theo về an toàn, bảo mật và bền vững, các chuyên gia của chúng tôi đều là thành viên các ủy ban và liên minh xác lập tiêu chuẩn. Với những sáng kiến này, chúng tôi đáp ứng nhiều hơn so với các yêu cầu pháp lý để khởi dậy niềm tin vào cả thế giới thực và thế giới số.

Bước tiếp theo

Chọn vị trí