Chọn quốc gia khác

//Chọn quốc gia

Chuyển đổi số

Phần IV: 2011 - Hiện tại

HIỆN TẠI – ĐỊNH HÌNH TƯƠNG LAI

Với nền tảng phát triển vững chắc và việc thực hiện kiên định sứ mệnh “bảo vệ con người và môi trường khỏi các rủi ro liên quan đến công nghệ” kể từ năm 1866, TÜV SÜD luôn là đối tác đáng tin cậy cho các giải pháp an toàn, bảo mật và bền vững trong thế giới thực và thế giới số.


2015 - PHÁT TRIỂN TOÀN CẦU

TRULY GLOBAL

Với số lượng nhân viên tăng trưởng ổn định, TÜV SÜD có nhiều nhân viên ở các văn phòng nước ngoài so với ở Đức tính đến đầu năm 2015.

Xu hướng này thể hiện niềm tin của khách hàng với doanh nghiệp và đây cũng là thành quả của 150 năm làm việc tận tâm, cống hiến của các nhân viên TÜV SÜD và nhiều thế hệ đi trước.

Năm 2016, TÜV SÜD đã mở rộng hoạt động của mình tại Tây Ban Nha thông qua thương vụ mua lại ATISAE và khai trương 2 Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật số Xuất sắc tại Singapore và Đức.


2012 - TẬP TRUNG BẢO MẬT DỮ LIỆU

FOCUS ON DATA SECURITY

Vào năm 2012, Công ty đã thành lập TÜV SÜD Sec-IT - thông qua thương vụ mua lại Acertigo AG - để mở rộng phạm vi các dịch vụ thành công của mình liên quan đến thương mại điện tử, bảo vệ dữ liệu và đánh giá mức độ thâm nhập.

“Bảo mật dữ liệu sẽ là một trong những lĩnh vực tăng trưởng quan trọng của công ty chúng tôi trong những năm tới”, như tuyên bố của GS.TS Stepken trong cuộc họp báo thường niên năm 2012 của TÜV SÜD.

Theo đó, TÜV SÜD bắt đầu đặt mục tiêu phát triển các giải pháp mới để hỗ trợ doanh nghiệp trong cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4.

Bước tiếp theo

Chọn vị trí

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa