Wybierz inny kraj, aby zobaczyć treści specyficzne dla Twojej lokalizacji

//Wybierz kraj

Metoda QFD

Cel szkolenia:

Zapoznanie z metodą QFD  i jej praktycznym wykorzystaniem w działalności organizacji w celu lepszej identyfikacji wymagań i potrzeb klientów oraz użytkowników końcowych

Profil uczestnika:

Kierownicy działów jakości, pracownicy odpowiedzialni za projektowanie, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Program szkolenia:

  • wstęp do metody QFD - Quality Function Deployment;
  • etapy realizacji metody QFD:

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-ćwiczeniowy. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska. 

Czas trwania:

8 godzin lekcyjnych.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu wydanym przez TÜV SÜD Polska.

Cena szkolenia:

  • 649 PLN netto
  • 599 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska

Cena dla płatników: cena dla klientów posiadających certyfikat TÜV SÜD i osób / firm, które uczestniczyły już w szkoleniach.

 

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe oraz lunch.

 

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa