Metoda QFD

Metoda QFD

Cel szkolenia:

Zapoznanie z metodą QFD  i jej praktycznym wykorzystaniem w działalności organizacji w celu lepszej identyfikacji wymagań i potrzeb klientów oraz użytkowników końcowych

Profil uczestnika:

Kierownicy działów jakości, pracownicy odpowiedzialni za projektowanie, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Program szkolenia:

 • wstęp do metody QFD - Quality Function Deployment;
 • etapy realizacji metody QFD:
  • identyfikacja wymagań klienta,
  • określanie ważności wymagań,
  • parametry techniczne wyrobu,
  • ustalenie zależności pomiędzy wymaganiami klienta i parametrami wyrobu,
  • ocena ważności parametrów technicznych,
  • ustalenie korelacji pomiędzy poszczególnymi parametrami wyrobu,
  • dokonanie oceny wyrobów konkurencyjnych,
  • ustalenie pożądanych wartości parametrów technicznych,
  • ocena trudności wykonania wyrobu,
  • istotne aspekty we wdrażaniu metody QFD.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-ćwiczeniowy. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska. 

Czas trwania:

8 godzin lekcyjnych.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu wydanym przez TÜV SÜD Polska.

Cena szkolenia:

Szkolenie stacjonarne:

 • 999 PLN netto
 • 899 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska*

Uwaga: Szkolenie dostępne tylko w formie stacjonarnej.

Cena dla płatników: cena dla klientów posiadających certyfikat TÜV SÜD i osób / firm, które uczestniczyły już w szkoleniach.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, zaświadczenie, przerwy kawowe oraz lunch.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację