MSA

MSA - analiza systemów pomiarowych

Cel szkolenia:

Zdobycie wiedzy na temat analizy systemów pomiarowych w oparciu o narzędzia stosowane w przemyśle motoryzacyjnym.

Profil uczestnika:

Osoby prowadzące prace projektowe i doskonalące wyroby, odpowiedzialne za jakość, zainteresowane tematyką szkolenia.

Program szkolenia:

 • ­rola i właściwości systemów pomiarowych;
 • wymagania standardu IATF 16949:2016 w odniesieniu do systemów pomiarowych;
 • przyczyny zmienności wyników pomiarów, pojęcie błędu i niepewności pomiaru;
 • cechy systemów pomiarowych – definicje:
  • dokładność,
  • powtarzalność,
  • odtwarzalność,
  • stabilność,
  • liniowość.
 • wzorcowanie, kalibracja, spójność pomiarowa;
 • metodologia badań zdolności systemów pomiarowych dla wielkości mierzalnych (R&R);
 • metodologia badań zdolności systemów pomiarowych dla wielkości atrybutowych (metoda Kappa);
 • interpretacja wyników badania zdolności systemów pomiarowych;
 • ­ćwiczenia.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-dyskusyjny. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska. 

Czas trwania:

8 godzin lekcyjnych.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu wydanym przez TÜV SÜD Polska.

Cena szkolenia:

Szkolenie stacjonarne:

 • 999 PLN netto
 • 899 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska*

Uwaga: Szkolenie dostępne tylko w formie stacjonarnej.

Cena dla płatników - cena dla klientów posiadających certyfikat TÜV SÜD i osób / firm, które uczestniczyły już w szkoleniach.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, zaświadczenie, przerwy kawowe oraz lunch.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację