Wybierz inny kraj, aby zobaczyć treści specyficzne dla Twojej lokalizacji

//Wybierz kraj

FMEA procesu (PFMEA)

Cel szkolenia:

Zapoznanie z metodą FMEA i jej praktycznym wykorzystaniem w działalności organizacji.

Profil uczestnika:

Właściciele procesów, specjaliści i inżynierowie jakości, pracownicy odpowiedzialni za jakość, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Program szkolenia:

 • wprowadzenie do systemu FMEA:
  • definicje i zastosowanie.
 • organizacja analizy FMEA:
  • niezbędne zasoby,
  • rola zespołu,
  • zbiór danych wejściowych do analizy.
 • etapy analizy FMEA:
  • definicja (struktura procesu: flow-chart),
  • analiza (definiowanie błędów, ocena ich skutków i przyczyn, określenie istniejących działań zapobiegających oraz wykrywających przyczyny błędów),
  •  planowanie działań,
  •  realizacja działań,
  •  komunikacja.
 •  narzędzia wspomagające FMEA:
  •  diagram Ishikawy,
  •  analiza Pareto-Lorentza,
  •  burza mózgów,
  •  5 x Why.
 •  dokumentacja FMEA;
 •  powiązanie FMEA z diagramem przepływu procesu ("Flowchart"), planem kontroli oraz SPC;
 •  ćwiczenia: opracowanie analizy FMEA dla przykładowego procesu.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-dyskusyjny. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Akademia.

Czas trwania:

16 godzin lekcyjnych.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu wydanym przez TÜV SÜD Polska.

Cena szkolenia:

 • 1149 PLN netto
 • 1049 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska

Cena dla płatników: cena dla klientów posiadających certyfikat TÜV SÜD i osób / firm, które uczestniczyły już w szkoleniach.

 

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe oraz lunch.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa