RCA

Analiza przyczyn źródłowych (Root Cause Analysis - RCA)

Cel szkolenia:

Zdobycie wiedzy i praktycznej umiejętności identyfikacji przyczyn źródłowych zaistniałych problemów jakościowych. Poznanie narzędzi służących do wdrożenia efektywnych i trwałych działań korygujących. Spełnienie specyficznych wymagań Klientów branży motoryzacyjnej.

Uczestnicy szkolenia:

Osoby będące członkami Zespołów interdyscyplinarnych odpowiedzialnych za skuteczne i efektywne rozwiązywanie problemów jakościowych. Osoby odpowiedzialne za obsługę reklamacji od klientów oraz do dostawców, odpowiedzialne za poprawę wskaźników jakościowych. Osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Program szkolenia:

 • potrzeba identyfikacji przyczyn problemów, pojęcie przyczyny źródłowej (pierwotnej);
 • działania korekcyjne, korygujące i zapobiegawcze;
 • praca zespołowa w rozwiązywaniu problemów;
 • sformułowanie problemu w postaci „SMART” i za pomocą 5W2H;
 • narzędzia wspomagające analizę przyczyn problemu:
  • metoda 5 Why,
  • burza mózgów,
  • histogram, wykres rozrzutu,
  • prawidłowa analiza wykresów kontrolnych,
  • wykres Ishikawy,
  • zasada Pareto,
  • mapowanie procesów,
  • FMEA (Analiza Przyczyn i Skutków Wad).
 • identyfikacja przyczyn źródłowych i walidacja rozwiązań metodami Planowania Eksperymentów (DOE – Design of Experiments);
 • przegląd narzędzi wspomagających generowanie i wybór rozwiązania (m.in. Poka-Yoke, Andon, 5S, elementy Six Sigma i Lean Manufacturing);
 • ćwiczenia w grupach – analizy przypadków­.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-ćwiczeniowy. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska.

Czas trwania:

16 godzin lekcyjnych.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu wydanym przez TÜV SÜD Polska.

Cena szkolenia:

Szkolenie stacjonarne:

 • 1749 PLN netto
 • 1699 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska*

Uwaga: Szkolenie dostępne tylko w formie stacjonarnej.

Cena dla płatników: cena dla klientów posiadających certyfikat TÜV SÜD i osób / firm, które uczestniczyły już w szkoleniach.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, zaświadczenie, przerwy kawowe oraz lunch.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację