SPC

SPC - statystyczne sterowanie procesem

Cel szkolenia:

Zapoznanie z metodą SPC i jej praktycznym wykorzystaniem w organizacji.

Profil uczestnika:

Osoby chcące poszerzyć wiedzę z zakresu narzędzi jakości, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Program szkolenia:

  • wprowadzenie do SPC;
  • podstawy statystycznego sterowania procesem, omówienie definicji statystycznych;
  • przyczyny i skutki zmienności procesu, statystyczny opis zmienności, pojęcie stabilności procesu;
  • metody prezentacji danych;
  • zastosowanie kart kontrolnych w metodzie SPC;
  • rozkład normalny (Gaussa), reguła trzech odchyleń standardowych, graficzny test normalności;
  • badanie zdolności procesu, wskaźniki i ich analiza oraz interpretacja (Cm, Cmk, Cp i Cpk, Pp i Ppk);
  • interpretacja uzyskanych danych;
  • ćwiczenia.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-dyskusyjny. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska. 

Czas trwania:

8 godzin lekcyjnych.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu wydanym przez TÜV SÜD Polska.

Cena szkolenia:

Szkolenie stacjonarne:

999 PLN netto

899 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska*

Uwaga: Szkolenie dostępne tylko w formie stacjonarnej.

Cena dla płatników: cena dla klientów posiadających certyfikat TÜV SÜD i osób / firm, które uczestniczyły już w szkoleniach.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, zaświadczenie, przerwy kawowe oraz lunch.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację