SPC - statystyczne sterowanie procesem

Cel szkolenia:

Zapoznanie z metodą SPC i jej praktycznym wykorzystaniem w organizacji.

Profil uczestnika:

Osoby chcące poszerzyć wiedzę z zakresu narzędzi jakości, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Program szkolenia:

 • wprowadzenie do SPC;
 • podstawy statystycznego sterowania procesem, omówienie definicji statystycznych;
 • przyczyny i skutki zmienności procesu, statystyczny opis zmienności, pojęcie stabilności procesu;
 • metody prezentacji danych;
 • zastosowanie kart kontrolnych w metodzie SPC;
 • rozkład normalny (Gaussa), reguła trzech odchyleń standardowych, graficzny test normalności;
 • badanie zdolności procesu, wskaźniki i ich analiza oraz interpretacja (Cm, Cmk, Cp i Cpk, Pp i Ppk);
 • interpretacja uzyskanych danych;
 • ćwiczenia.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-dyskusyjny. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska. 

Czas trwania:

8 godzin lekcyjnych.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu wydanym przez TÜV SÜD Polska.

Cena szkolenia:

 • Szkolenie stacjonarne:

  • 799 PLN netto
  • 699 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska*

  Szkolenie on-line:

  • 699 PLN netto
  • 599 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska*

Cena dla płatników: cena dla klientów posiadających certyfikat TÜV SÜD i osób / firm, które uczestniczyły już w szkoleniach.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat. Przerwy kawowe oraz lunch w przypadku szkolenia stacjonarnego.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację