Wybierz inny kraj, aby zobaczyć treści specyficzne dla Twojej lokalizacji

//Wybierz kraj

PPAP - proces zatwierdzania części do produkcji

Cel szkolenia:

Zdobycie wiedzy na temat metod stosowanych do zatwierdzania przez Klientów procesów i części do produkcji. W trakcie szkolenia omówione zostaną narzędzia i techniki stosowane w przemyśle motoryzacyjnym, w oparciu o podręczniki referencyjne klientów (np. PPAP, VDA 2).

Profil uczestnika:

Osoby prowadzące prace projektowe i doskonalące wyroby, odpowiedzialne za jakość, zainteresowane tematyką szkolenia.

Program szkolenia:

 • cel i znaczenie PPAP;
 • zasada powiadamiania klienta o zmianach (kiedy uruchamiamy procedurę PPAP);
 • dokumentacja wymagana wg procedury PPAP:
  • techniczna,
  • technologiczna,
  • jakościowa.
 • wymagania PPAP dla procesu;
 • próbki wzorcowe;
 • specyficzne wymagania klientów  w odniesieniu do PPAP;
 • identyfikacja poziomów i statusów zatwierdzeń;
 • zatwierdzanie części przed użyciem ich do produkcji (gwarancje dostarczenia części).

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-dyskusyjny. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska. 

Czas trwania:

8 godzin lekcyjnych.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu wydanym przez TÜV SÜD Polska.

Cena szkolenia:

 • 649 PLN netto
 • 599 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska 

Cena dla płatników: cena dla klientów posiadających certyfikat TÜV SÜD i osób / firm, które uczestniczyły już w szkoleniach.

 

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe oraz lunch.

 

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa