Raport 8D

Raport 8D metodą rozwiązywania problemów

Cel szkolenia:

Zdobycie wiedzy i praktycznej umiejętności przy stosowaniu metody 8D do rozwiązywania problemów jakościowych zarówno tych zewnętrznych jak i wewnętrznych.

Profil uczestnika:

Osoby odpowiedzialne za obsługę reklamacji od klientów oraz do dostawców, pracownicy działów jakości, produkcji, technologii, zakupów, logistyki, utrzymania ruchu, kierownictwo średniego szczebla, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Program szkolenia:

 • potrzeba identyfikacji przyczyn problemów, pojęcie przyczyny źródłowej (pierwotnej);
 • D0 – przygotowanie do procesu 8D;
 • D1 – powołanie zespołu 8D;
 • D2 – opis problemu:
 • metoda 5W2H.
 • D3 – wprowadzenie tymczasowych działań zaporowych;
 • D4 – zdefiniowanie i weryfikacja przyczyny głównej:
 • metoda 5 Why,
 • burza mózgów,
 • wykres Ishikawy,
 • zasada Pareto,
 • FMEA (Analiza Przyczyn i Skutków Wad),
 • metoda ABCD Suzuki.
 • D5 – wybór i weryfikacja stałych działań korygujących;
 • D6 – wprowadzenie i zatwierdzenia stałych działań korygujących:
 • Poka-Yoke, Andon, 5S, elementy Six Sigma i Lean Manufacturing.
 • D7 – zabezpieczenie przed ponownym wystąpieniem problemu;
 • D8 – podziękowania i uznania dla zespołu 8D;
 • ćwiczenia w grupach - analiza przypadków.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-ćwiczeniowy. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska. 

Czas trwania:

8 godzin lekcyjnych.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu wydanym przez TÜV SÜD Polska.

Cena szkolenia:

Szkolenie stacjonarne:

 • 999 PLN netto
 • 899 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska*

Uwaga: Szkolenie dostępne tylko w formie stacjonarnej.

Cena dla płatników: cena dla klientów posiadających certyfikat TÜV SÜD i osób / firm, które uczestniczyły już w szkoleniach.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, zaświadczenie, przerwy kawowe oraz lunch.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację