FMEA konstrukcji

FMEA konstrukcji (DFMEA)

Cel szkolenia:

Warsztaty związane z prowadzeniem analizy przyczyn i skutków wad dla wyrobów / konstrukcji. Nabycie umiejętności dotyczących organizacji i planowania analizy, formułowania zapisów w arkuszu FMEA (definiowanie błędów, wad, określanie skutków, itp). Ocena zagrożeń oraz planowanie działań doskonalących.  

Profil uczestnika:

Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, menadżerów, liderów i członków zespołu FMEA, konstruktorów, inżynierów procesu / produktu, specjalistów ds. jakości. Osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Program szkolenia:

  • istota, cele i przyczyny prowadzenia analizy FMEA;
  • organizacja FMEA, niezbędne zasoby, rola zespołu;
  • etapy analizy FMEA wg modelu VDA 4:
  • narzędzia do dokumentowania DFMEA;
  • narzędzia pomocnicze do prowadzeniu analizy (diagram Ishikawy, 5Why, itp.);
  • ćwiczenia.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-dyskusyjny. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska. 

Czas trwania:

16 godzin lekcyjnych.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu wydanym przez TÜV SÜD Polska.

Cena szkolenia:

Szkolenie stacjonarne:

  • 1749 PLN netto
  • 1699 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska*

Uwaga: Szkolenie dostępne tylko w formie stacjonarnej.

*Cena dla płatników: cena dla klientów posiadających certyfikat TÜV SÜD i osób / firm, które uczestniczyły już w szkoleniach.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, zaświadczenie, przerwy kawowe oraz lunch.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację