ESG Nefinanční reporting

-

-

Naše služby pro vaše udržitelné cíle

Udržitelnost a změna klimatu už nejsou jen tématem nadšenců, pro které hraje velkou roli, kde a co nakupují a u koho se nechají zaměstnat. Udržitelné modely v podnikání se přesouvají do roviny firemních povinností.  Povinností, které vyvolává  nejen legislativa, ale i oblast ekonomiky a obchodu. Nefinanční kritéria získávají ze strany veřejnosti (zaměstnanců, spotřebitelů nebo médií) i ze strany finančních partnerů (investorů, bank, pojišťoven, zákazníků) čím dál více pozornosti. Pro investory jsou atraktivnější firmy věnující se udržitelnosti. Nefinanční ukazatele mohou sehrát klíčovou roli při hodnocení výkonnosti firmy. Jsou ukazatelem toho, jak je firma udržitelná – zda je schopna pracovat s riziky a jestli se do ní vůbec vyplatí investovat.

E-Environmental

Vše, co má ve firmě vliv na životní prostředí (změna klimatu, emise skleníkových plynů, odlesňování, biologická rozmanitost, plýtvání, odpad a znečištění).

Zjistit více

S-Social

Otázky týkající se firemní kultury, spravedlivého odměňování, diverzity ve firmě, bezpečnosti pracovního prostředí atd.

Zjistit více

G-Governance

Strategie společnosti směrem k zúčastněným stranám, řízení rizik, transparentnost vlastnictví, etika, boj proti korupci a úplatkářství atd.

Zjistit více

ESG REPORTING PŘITAHUJE FINANCOVÁNÍ

ESG kritéria jsou při žádosti o úvěr u bankovních institucí, jež tato kritéria sledují, důležitá. Hlavní výhodou je tady transparentnost.

Firmy, které již přešly na udržitelné modely fungování, mají jednodušší přístup k bankovnímu financování, jsou atraktivní pro investory, lépe řídí rizika, daří se jim snižovat náklady a získávají nemalou konkurenční výhodu.

Evropská unie počítá s podporou projektů udržitelnosti. Na financování těchto projektů vyčlenila nemalý objem finančních prostředků. Nejde jen o zvýhodněné úvěry, ale i dotace – například prostřednictvím Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (2021-2027). Finance budou směřovat například do projektů zaměřených na úspory energie, obnovitelné zdroje energie, energetickou infrastrukturu, hospodaření s vodou, výzkum, vývoj a inovace, na řešení otázek oběhového hospodářství.

Zajímavou oblastí jsou i kritéria „zelených“ veřejných zakázek. Společenská a environmentální odpovědnost jako vstupní podmínka, jak se stát dodavatelem. Hodnocení nejnižší nabídkové pořizovací ceny je nahrazováno hodnocením podle nákladů životního cyklu.

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION