responsible business practices

Odpovědné obchodní postupy

Osvědčená cesta k udržitelné budoucnosti

Osvědčená cesta k udržitelné budoucnosti

   Služby pro odpovědnou obchodní praxi

 

Naše portfolio služeb pro odpovědné obchodní postupy zahrnuje témata týkající se environmentální výkonnosti, řízení bezpečnosti potravin a udržitelného řízení dodavatelského řetězce. Chcete-li se dozvědět více, prozkoumejte níže uvedené oblasti služeb. Pokud hledáte konkrétní službu, která není aktuálně uvedena, kontaktujte náš tým přímo.

food safety management
Přístup k bezpečným a výživným potravinám je základním požadavkem spotřebitelů na celém světě.
Zjistit více
iso 14001
Spravujte environmentální aspekty vaší organizace pomocí normy ISO 14001
Zjistit více

 

vytváříme udržitelnou budoucnost

Společnosti čelí strategickému, finančnímu a provoznímu převratu svých současných firemních provozů. Celosvětové iniciativy a dohody týkající se zelené politiky, externí zainteresované strany požadující praktiky podnikové udržitelnosti a rostoucí vnitřní tlak v představenstvu jsou jen některé z problémů v oblasti životního prostředí, sociálních věcí a podnikové správy (ESG), které ovlivní výkonnost podniku v nadcházejících desetiletích.

Udržitelná správa věcí veřejných je nezbytná pro prosperitu ve vznikající zelené ekonomice. Transparentnost provozních operací pro integritu dodavatelského řetězce, dodržování předpisů a rizikový přístup a integrace důvěryhodných standardů do provozních postupů jsou klíčem k přípravě na budoucnost.

Společnosti budou muset přijmout rámce udržitelnosti, aby získaly přístup ke kapitálu, přilákaly a udržely si investory a nové talentované zaměstnance, vstoupily na nové trhy, financovaly inovace a projekty CSR, podporovaly náklady na výzkum a vývoj a digitalizovaly své podnikání pro budoucí propojení se zákazníky. 

Naši odborníci v TÜV SÜD jsou připraveni podpořit vaši společnost službami udržitelného řízení. Tyto služby poskytují pevný základ pro strukturování úsilí společnosti o udržitelnost, zavádění rámců udržitelnosti a budování udržitelnějších podniků a důvěryhodných postupů.

 

Při spolupráci s námi zíkáte: 

Sustainability icon  

Praktické školení vedené interními odborníky a zeměřené na přechod

Odborníci TÜV SÜD poskytují znalosti o konkrétních tématech, která jsou relevantní a přenositelná do vašeho konkrétního odvětví.

 

 

Sustainability icons Vybudujte důvěru, umožněte transparentnost vůči investorům, koncovým zakzníkům, obchodníkům a dodavetelským řetězcům směrem nahoru a dolů

TÜV SÜD pomáhá utvářet vývoj standardů udržitelnosti. Naše zkušenosti, poznatky a znalosti o hlavních průmyslových odvětvích vám pomohou zajistit kontinuitu podnikání, snadno identifikovat hrozby pro váš podnik, zlepšit výkonnost procesů a zmírnit rizika.

 

EXPLORE

SELECT YOUR LOCATION