carbon management

Řízení emisí uhlíku

Validační a ověřovací služby pro dekarbonizaci průmyslu.

Validační a ověřovací služby pro dekarbonizaci průmyslu.

"Jsme prvním evropským výrobcem oceli s prohlášením o shodě pro ekologické výrobky. Mnoho našich zákazníků považuje za důležité převzít nyní skutečný fyzický produkt se sníženým obsahem CO2..” 

Ulrich GretheČlen představenstva skupiny a předseda představenstva společnosti Salzgitter Flachstahl GmbH

Přečíst případovou studii

 

Naše služby správy uhlíku pomáhají poskytovat konzistentní kvalitu napříč projekty udržitelnosti po celém světě. Aby naši odborníci pomohli organizacím řídit jejich uhlíkovou stopu, identifikovali tři klíčové fáze cesty dekarbonizace. Více se dozvíte v naší infografice níže.

 carbon management Stáhnout celou infografiku  

Služby v oblasti řízení emisí uhlíku

Naše portfolio služeb pomáhá organizacím plnit jejich cíle v oblasti dekarbonizace, snižovat emise uhlíku a poskytovat validaci a ověřování podle příslušných certifikačních a bezpečnostních norem. Níže prozkoumejte naše oblasti služeb a dozvíte se více. Pokud hledáte konkrétní službu, která není aktuálně uvedena, kontaktujte náš tým přímo.

carbon neutrality
Transparentní přístup k prokázání uhlíkové neutrality
Zjistit více
overovani uhlikove stopy
Přesně identifikujte a ověřte svou uhlíkovou stopu
Zjistit více
VeriX
Kvantifikace, validace a ověřování plánovaných projektů úspor CO2 a dekarbonizace
Zjistit více
energeticka ucinnost
Podpora chytřejšího získávání a využívání energie
Zjistit více

 

dosažení cílů dekarbnizace v průmyslu

V boji proti změně klimatu si více než 70 zemí stanovilo cíl pro dosažení absolutní nuly. S více než 40% celosvětových emisí je však průmysl i nadále největším emitujícím sektorem. Ke splnění celosvětových cílů dekarbonizace je proto zapotřebí výrazná změna.

Existuje mnoho výzev, které musí průmysl překonat, v neposlední řadě schopnost monitorovat pokrok prostřednictvím účinného ověřování a validace podle regulačních požadavků. Například Daňové předpisy Evropské unie vyžadují ověření uhlíkové stopy určitých odvětví nezávislou třetí stranou, jakou je TÜV SÜD. 

Posunu směrem k dekarbonizaci lze dosáhnout zavedením účinných postupů řízení emisí uhlíku. Řízení emisí uhlíku je nezbytné pro každou společnost, která chce v dnešní ekonomice zůstat konkurenceschopná.

TÜV SÜD Přispívá k dekarbonizaci průmyslu

TÜV SÜD se zavazuje poskytovat zákazníkům jistotu, že splňují regulační požadavky a mohou se spolehnout na svá investiční rozhodnutí díky přesnému a transparentnímu účtování a vykazování skleníkových plynů. TÜV SÜD od svého založení před 155 lety chrání lidi, životní prostředí a majetek před riziky souvisejícími s technologiemi. Nyní podporujeme dekarbonizaci průmyslu prostřednictvím inovativních řešení, našim zákazníkům tak pomáháme dosáhnout cílů a být nejudržitelnější verzí sebe sama. 

 

při spolupráci s námi získáte:

 

Globální síť odborných znalostí sustainability icons

Kanceláře, laboratoře a odborníci TÜV SÜD se nacházejí na více než 1 000 místech po světě. Naše světová síť odborníků má zkušenosti v celé řadě průmyslových odvětví a rozumí obchodním výzvám souvisejícím s regulací uvolňovaného uhlíku. Naše aktivní účast v globálních iniciativách udržitelnosti, spolu s akreditacemi ISO 14065 a UNFCCC, rozšiřuje škálu dovedností, abychom svým zákazníkům nabídli nejlepší podporu ve své třídě a zároveň zachovali nezávislost a nestrannost třetích stran.  

 

Rozsáhlé zkušenosti s udržitelností 

Vzhledem k tomu, že máme více než 15 let zkušeností v podnikání spojeném s uhlíkem, pracují naši odborníci v národních a mezinárodních výborech pro normalizaci. Pomáháme utvářet budoucnost standardů udržitelnosti v globálním měřítku, a tím podporujeme své zákazníky, aby předvídali změny předpisů a norem a zajistili, že jejich obchodní praktiky zůstanou aktuální. 

 

 Podpora v celém řetězci udržitelnosti

Aby splnily požadavky rostoucího počtu předpisů o emisích uhlíku, stojí organizace před výzvou odstranit mezery v datech v rámci organizace a v celém jejím dodavatelském řetězci. Pomáháme našim zákazníkům v celém řetězci řízení emisí uhlíku a zajišťujeme, aby vždy dokázali splnit předpisy a normy.

 

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION