Jak Verix od TÜV SÜD umožňuje společnostem zvládnout dekarbonizaci

 

Flexibilnost služby veriX umožní každému podniku vybrat si pro dekarbonizaci upřednostňovaná opatření a pracovat pouze na těch nejslibnějších s nejvyšším potenciálem snížení uhlíkových emisí.

 

V praxi to znamená, že váš podnik může omezit uhlíkovou stopu u produktů vystavených vnějším i vnitřním tlakům, aniž by byly dotčeny jiné produkty s nižším potenciálem omezení. Dochází tak k nižšímu riziku a vyšší, rychlejší návratnosti investic pro vaši strategii dekarbonizace. 

 

Služba veriX byla vyvinuta obzvláště pro společnosti, které chtějí snížit svou uhlíkovou stopu agilním, ziskovým a flexibilním způsobem. VeriX společnostem umožňuje ihned ověřit jejich plánované snížení emisí CO².

 

 

ikony 

 

 

VERIx se zaměřuje na vaše interní postupy a umožňuje plně kontrolovat snižování emisí CO

 

Službou veriX pomůžeme společnosti ověřit strategie dekarbonizace a informujeme ji o tom, jakého omezení emisí CO² může dosáhnout díky konkrétním opatřením. VeriX se zaměřuje na interní výrobní a provozní postupy společnosti, které může řídit a přizpůsobovat sama, aniž by musela přebudovat celý dodavatelský řetězec. Naše služba veriX pro uhlíkovou neutralitu navíc pozitivně ovlivní všechny součásti hodnotového řetězce.

 

Což je zásadní rozdíl pro posouzení životního cyklu a výpočty uhlíkové stopy produktů, neboť tyto metody zahrnují všechny předcházející činnosti (např. suroviny a nástroje) a následující činnosti (např. používání a recyklace produktů).

 

Posouzení životního cyklu je vhodný způsob, jak pochopit emise z pohledu řízení životního cyklu produktů a poskytnout partnerům v hodnotovém řetězci konkrétní údaje.

 

Posouzení životního cyklu a uhlíkovou stopu produktů však lze ovlivnit úpravami dodavatelského řetězce, aniž by se změnily interní výrobní a provozní postupy.

 

VeriX se zaměřuje na tyto interní operace, a nabízí tak společnostem obrovskou konkurenční výhodu. Společnost může díky využití služby veriX prokázat svůj potenciál v dekarbonizaci interních postupů a v obchodní strategii. Společnosti mohou vyjednat nová partnerství, postoupení a investice na základě ověřených údajů, a díky tomu získat konkurenční výhodu. 

 

 

Pascal Gaillot

„VeriX nabízí náhled do budoucna. Nejprve zjistíme stav vašich současných uhlíkových emisí. Na základě těchto zjištění kvantifikujeme snížení emisí CO² předpokládané ve vašich plánovaných projektech. Nakonec jako zákazník obdržíte oficiální certifikát dosvědčující tato snížení, který vám umožní zajistit si konkurenční výhodu.“ Pascal Gaillot, ředitel pro prodej a ekologickou výrobu a dekarbonizaci, TÜV SÜD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

šest jednoduchých kroků, jak vám verix pomůže ověřit plánované snížení emisí CO2

 

Naše služba veriX představuje šestistupňový přístup, jak je patrné z níže uvedeného obrázku. 

 

pristup v 6 krocich 

 

 

Výchozím bodem naší práce je pochopit vaše konkrétní cíle. V této fázi můžete jakožto klient upřesnit, zda chcete snížit emise u jednoho, více nebo všech vašich výrobků či služeb.

 

Můžete také určit, který rok bychom měli použít jako referenční výchozí hodnotu pro výpočet potenciálu snížení uhlíkové stopy.

V druhém kroku definujeme projekt a údaje, které budeme potřebovat zjistit (na základě ISO 17029 a souvisejících norem, např. ISO 14040, ISO 14044, ISO 14064, ISO 14067, ISO 22095 a dalších).

 

Pak jsou shromážděny primární údaje a vypočten status quo / referenční, výchozí hodnota. Na základě těchto údajů provedeme kontrolu věrohodnosti u procesů a kontrolu úplnosti u toků materiálu a energie.

 

Ve fázi validace zpracujeme údaje o emisích a potvrdíme snížení emisí CO² plánované ve vaší strategii. Na závěr obdržíte prohlášení o shodě a zprávu o inspekci, které můžete použít jako důkaz svého plánovaného snížení emisí CO².

 

Po realizaci strategie dekarbonizace byste měli začít znovu od prvního kroku, abyste určili novou referenční hodnotu a další opatření ke snížení uhlíkových emisí.

 

VERIx – písmeno x zastupuje vaši společnost

 

Služba veriX je založena na vysoce vyspělé metodice zpracování údajů, která nabízí nesčetné možnosti přizpůsobení podle požadavků. Tato flexibilnost nám umožňuje ověřovat plánovaná snížení uhlíkové stopy téměř v každém odvětví a u každého produktu či služby. VeriX již úspěšně funguje v těchto oblastech:

  • VERIsteelosvědčení snížení oceli COve výrobě oceli
  • VERIglass – prokázání snížení CO² pro výrobu skla
  • VERIchem – ověřování snížení CO² v chemických závodech
  • VERIcast – kvantifikace snížení uhlíkových emisí v postupech odlévání
  • VERIpharm – certifikace projektů dekarbonizace ve farmaceutickém průmyslu
  • VERIaluminium – osvědčení plánovaných snížení uhlíkových emisí ve výrobě hliníku
  • VERIcement – ověřování snížení emisí CO² pro výrobu cementu
  • VERIrecycle – certifikace snížení emisí CO² v recyklačních postupech
  • VERIretail – certifikace snížení uhlíkových emisí v maloobchodním odvětví
  • VeriX – dosaďte místo X svůj obor a udělejte z něj součást strategie nulových emisí

 

využijte verix k získání výhod - začněte dekarbonizaci bez rizika

 

Vysoká úroveň přizpůsobení vám umožní použít veriX pro jednotlivé projekty, produkty i služby. Pokud například nějaký produkt nabízí pro dekarbonizaci vyšší ROI, můžete využít veriX pro validaci snížení CO² u tohoto produktu. Investice do snižování uhlíkových emisí tak můžete soustředit na jednotlivé produkty, přičemž ostatní zůstanou nedotčeny. Tato metodika vede k nižšímu riziku vaší strategie dekarbonizace a pomůže vám postupně dosáhnout nulových emisí.

 

Ověřte své plánované snížení emisí COjiž dnes – obraťte se na nás zde.

změna kLIMATu tlačí na podniky

Změnu klimatu pociťují podniky v mnoha směrech, třeba v oblasti uhlíkové stopy. Veřejnost očekává, že společnosti sníží svůj dopad na životní prostředí a vypracují plány na dosažení čistě nulových emisí s cílem omezit globální oteplování. Účinky změny klimatu ohrožují investice a zvyšují ceny pojištění a adaptačních opatření v mnoha regionech. Navíc je na společnosti vyvíjen ekonomický tlak s tím, jak rostou náklady na CO².

 

PROBLéM uhlíkových emisí v číslech

Doplnění dat k výše uvedeným faktorům může podnikům a osobám s rozhodovacími pravomocemi pomoci pochopit, proč musí být dekarbonizace součástí firemní strategie.

CO² se podílí více než 74 % na globálních emisích skleníkového plynu, jak uvádíourworldindata.org. Kromě toho energie využívaná v průmyslu, dopravě a v budovách představuje více než polovinu celosvětových skleníkových plynů. Při současném tempu produkce emisí dosáhneme již v roce 2034 globálního oteplení o 1,5 °C (zdroj: Copernicus Climate Change Service). Cena povolenek na uhlíkové emise v EU stoupla za období od ledna do října 2021 o více než 95 % a nedávno se dostala až k hranici 60 €.

snizeni uhlikove stopy

 

služba VERIX je účinný způsob, jak snížíte svou uhlíkovou stopu a zachováte si ziskovost

Hlavní faktory, s nimiž mohou společnosti zahájit své dekarbonizační strategie, jsou obvykle součástí hodnotového řetězce. Externí a interní zapojené subjekty, tj. zákazníci, investoři, akcionáři, dodavatelé a zaměstnanci, očekávají, že podniky sníží svou uhlíkovou stopu a současně si zachovají svou ziskovost.

Speciálně k vyřešení této náročné výzvy jsme vyvinuli veriX. Se službou veriX můžeme kvantifikovat, validovat a certifikovat plánovaná snížení CO² a projekty dekarbonizace. Službu veriX můžeme využít u jednotlivých produktů a služeb, u souboru produktů a služeb, u konkrétní výrobní linky nebo u všech vašich procesů – záleží na typu projektů. To znamená, že můžete v rámci své strategie čistě nulových uhlíkových emisí připravit projekty a kvantifikovat je, abyste prokázali, jak jste schopni snížit svou produkci CO².

VERIsteel
Case study

VERIsteel společnosti TÜV SÜD

Cíle v oblasti dekarbonizace a výroba oceli s čistě nulovými emisemi

Zjistit více

ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION