VERIsteel

VERIsteel společnosti TÜV SÜD

Cíle v oblasti dekarbonizace a výroba oceli s čistě nulovými emisemi

Cíle v oblasti dekarbonizace a výroba oceli s čistě nulovými emisemi

Průkaz snížení CO2 v ocelářství

“Mnoho našich zákazníků považuje za důležité, že již teď mohou odebírat skutečný fyzický produkt, při jehož výrobě jsou sníženy emise CO², než aby se spokojili s víceméně teoretickými odhady omezování uhlíkové stopy.”

Mr. Ulrich Grethe

člen správní rady skupiny a předseda správní rady společnosti Salzgitter Flachstahl GmbH

 Pátek, 12. června 2021


V celosvětovém boji proti změně klimatu se již mnoho národů zavázalo ke snížení spotřeby energie a stanovilo si ambiciózní cíle minimalizovat uhlíkové emise. Patří sem Pařížská dohoda (přijatá na konferenci COP21), směrnice o obnovitelných zdrojích (RED I, RED II), Zelená dohoda pro Evropu a čínský cíl dosáhnout do roku 2060 čistě nulových emisí. Ke splnění cíle nulových emisí je nezbytná významná dekarbonizace a je nutné podstatně změnit dosavadní postupy, jak se energie vyrábí, skladuje, přepravuje a spotřebovává.

Podle Světového sdružení výrobců oceli (World Steel Association)1 bylo v roce 2019 na světě vyrobeno 1 869 milionů tun surové oceli. Úroveň výroby se meziročně zvyšuje, protože ocel má zásadní význam pro úspěch mnoha průmyslových odvětví, například pro stavebnictví, mobilitu, energetiku, dopravu a spotřební zboží. Není proto překvapením, že Mezinárodní energetická agentura (IEA) rovněž uvádí2, že ve sféře těžkého průmyslu zaujímá sektor výroby železa a oceli první místo v žebříčku emisí CO² a druhé místo ve spotřebě energie.

ocelářský průmysl je pod tlakem, aby se stal klíčovým hráčem v procesu dekarbonizace

K dosažení cílů Scénáře udržitelného rozvoje IEA3 musí klesnout náročnost CO² u surové oceli v letech 2018 až 2030 průměrně o 2,5 % ročně. IEA je přesvědčena o naprosté nezbytnosti nových nízkoemisních procesů. Je nutné, aby byl ocelářský průmysl na trhu transparentní na nejvyšší možné úrovni.

Ocelářský průmysl potřebuje ke svému provozu enormní množství energie. S každou vyrobenou tunou oceli uniknou do ovzduší více než dvě tuny CO². Celosvětový ocelářský průmysl je nyní tlačen trhem a společností, aby svůj uhlíkový dopad snížil. Největší ocelářské společnosti po celém světě se tedy zavázaly k čistě nulovým emisím nejpozději do roku 2050, čímž toto odvětví přispěje ke splnění cílů Pařížské dohody v oblasti změny klimatu. Aby se výrobcům oceli podařilo jejich cílů dosáhnout, mohou zavést celou řadu strategií dekarbonizace.

 

SALZGITTER FLACHSTAHL GMBH ověřuje emise CO2 

Doklad o snížených emisích CO² ve výrobních postupech může pro výrobce oceli znamenat konkurenční výhodu. Vyšlou tak jasný signál, že pro řešení míry svého přispění ke klimatické krizi přijali pozitivní opatření. Je však nezbytné, aby měli k dispozici přesné naměřené údaje a ověření emisí CO², aby jejich tvrzení byla uvěřitelná a prokazatelná.

Společnost Salzgitter Flachstahl GmbH je průkopníkem v ekologické výrobě oceli a již v roce 2020 vyrobila v procesu zajišťujícím snížení emisí CO² první ocelový plát. Stala se také prvním evropským výrobcem, který získal prohlášení o shodě podle procesu VERIsteel© společnosti TÜV SÜD pro výrobu produktů z pásové oceli. Od té doby se stále více zákazníků z nejrůznějších odvětví zajímá o ocelové výrobky prokazující značné snížení emisí CO².
 

Proces VERIsteel společnosti TÜV SÜD validoval uhlíkovou zátěž dvou procesů využívaných společností Salzgitter Flachstahl GmbH při výrobě pásové oceli. Porovnáním dvou referenčních hodnot se zjistilo, že přechodem společnosti Salzgitter od konvenčních výrobních postupů ve vysoké peci k výrobě v elektrické ocelářské peci dosáhla společnost více než 75% snížení uhlíkové stopy ocelových plátů a více než 66% u pozinkovaných svitků.

Prvořadou podmínkou pro stanovení porovnatelnosti postupů a produktů je standardizace. Objektivní a transparentní služba VERIsteel společnosti TÜV SÜD byla pro společnost Salzgitter základem jednoznačného tvrzení o emisích CO² vznikajících z jejích výrobních postupů a výrobků a tomuto výrobci oceli se otevřely brány k realizaci dalších fází dekarbonizace.

Ulrich Grethe, člen správní rady skupiny a předseda správní rady společnosti Salzgitter Flachstahl GmbH, uvedl: „Jsme prvním evropským výrobcem oceli s prohlášením o shodě pro ekologické výrobky. Mnoho našich zákazníků považuje za důležité, že již teď mohou odebírat skutečný fyzický produkt, při jehož výrobě jsou sníženy emise CO², než aby se spokojili s víceméně teoretickými odhady omezování uhlíkové stopy.

Dále se budeme trvale ubírat cestou dekarbonizace se SALCOS – SAlzgitter Low CO²-Steelmaking (nízkouhlíková výroba oceli Salzgitter). Tento inovační projekt nám umožní postupně přejít od konvenční výroby oceli plně k postupům s využitím vodíku a zemního plynu, které umožňují snížit CO² až o 95 %. Abychom to mohli uskutečnit, musí být v této oblasti co nejrychleji stanoveny politické a ekonomické rámcové podmínky.“

 

VERIsteel podporuje dekarbonizační cíle

Na základě normy ISO/IEC 17029: „Posuzování shody – Obecné zásady a požadavky na validační a ověřovací orgány“ a dalších relevantních mezinárodních norem (např. ISO14067, 22095 worldsteel atd.) nabízí VERIsteel ve validaci a ověřování emisí CO² vysokou úroveň nestrannosti a transparentnosti. Tento postup rovněž umožňuje určit referenční hodnotu pro snížení CO², což podnikům pomáhá validovat jejich uhlíkovou zátěž, zjistit potřebnou výši investic a předvídat budoucí úrovně CO² u každého produktu. Prognóza bude poté validována a rovněž zdokumentována.

Postup VERIsteel, připravený podle konkrétních potřeb každého jednotlivého výrobce, mapuje všechny příslušné postupy a toky materiálu, aby bylo možné validovat úrovně emisí CO² ve výrobním procesu. Tento holistický přístup k zaznamenávání emisí CO² vytváří transparentní referenční hodnotu pro jednotlivá měření i pro celý proces dekarbonizace. Standardizovaný přístup VERIsteel současně zajistí, aby bylo možné postupy i produkty jednotným způsobem porovnávat.

VERIsteel je součástí služby veriX-Edition, která pomáhá ostatním energeticky náročným odvětvím validovat jejich úspěšnost při snižování emisí CO² v rámci celosvětového boje proti změně klimatu. Služby veriX zahrnují:

  • VERIaluminium
  • VERIconcrete
  • VERIcast
  • VERIcement
  • VERIchem
  • VERIglass
  • VERIretail
  • VERIsteel
  • VERIrecycle


[1] World Steel Association, 2020 World Steel in Figures 

[2] IEA, Iron & Steel Technology Roadmap, October 2020 

[3] IEA, Iron & Steel Tracking Report, June 2020

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION