Carbon Footprint Verification

Ověřování uhlíkové stopy

Služby společnosti TÜV SÜD v oblasti ověřování uhlíkové stopy zajistí vám i vašim zúčastněným subjektům transparentnost v oblasti emisí skleníkových plynů

Služby společnosti TÜV SÜD v oblasti ověřování uhlíkové stopy zajistí vám i vašim zúčastněným subjektům transparentnost v oblasti emisí skleníkových plynů

Proč je nutné ověřovat uhlíkovou stopu

Obchodní partneři, investoři, analytici, sdělovací prostředky i spotřebitelé stále více posuzují společnosti podle toho, zda něco podnikají v oblasti udržitelnosti. Očekává se od nich smysl pro odpovědnost a odhodlání přispívat k ochraně klimatu. Společnosti mohou využít inventuru uhlíkové stopy pro zjištění emisí ovlivňujících klima. Poslouží pak jako podklad při rozhodování a plánování cílů v oblasti ochrany klimatu a vytyčování strategického směru. Je to však dostačující? Skutečně spolehlivým ukazatelem, který lze dále smysluplně sdělovat, se stane jen tehdy, je-li nezávisle ověřena bilance skleníkových plynů (GHG). 

 

Proč byste si měli vybrat k ověření své uhlíkové stopy společnost TÜV SÜD?

Společnost TÜV SÜD jakožto ověřovací orgán pro skleníkové plyny poskytuje služby ověřování a validaci již od počátku systému Evropské unie pro obchodování s emisemi v roce 2005. TÜV SÜD je v Německu se svým tržním podílem přesahujícím 15 % všech ověřených pevně instalovaných zařízení v téměř každém odvětví největším ověřovacím orgánem. Jsme podle ISO 14065 akreditováni ověřovat a validovat stanovení, monitorování a vykazování skleníkových plynů, což zahrnuje projekt Uhlíkové stopy podniků a projekt Snižování emisí. Proces ověřování se řídí normou ISO 14064-3 a musí splňovat náročné požadavky, což zajišťuje profesionální a spolehlivou kontrolu vašich výkazů GHG. 

Se společností TÜV SÜD můžete získat tyto výhody:

 • Zvýšená ekologická vyváženost vaší uhlíkové stopy díky splnění uznávaných norem a standardů.
 • Posílená důvěryhodnost, větší jednotnost a transparentnost při stanovení, monitorování a vykazování vašich GHG.
 • Vytvoření spolehlivé základny pro vývoj a zdokonalování monitorovacích systémů sledování emisí GHG.
 • Umožnění vývoje a provádění strategií zaměřených na snížení emisí a dekarbonizaci.

 

jaké služby v oblasti ověřování uhlíkové stopy TÜV SÜD nabízí?

TÜV SÜD nabízí služby ověřování pro následující vykazování související s GHG: 

 • Vykazování na úrovni organizace: Uhlíkové stopy podniků podle ISO 14064-1, podle požadavku v kombinaci s Protokolem o skleníkových plynech
 • Vykazování na úrovni produktů: Uhlíkové stopy produktů podle ISO 14067, podle požadavku v kombinaci s ISO 14040/44 a/nebo Protokolem o skleníkových plynech
 • Projekty snižování emisí podle ISO 14064-2, podle požadavku v kombinaci s konkrétními požadavky programu GHG, například Inovační fond EU nebo nařízení o snižování výrobních emisí
 • Mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích: předběžná ověření jako příprava na nadcházející legislativu

Cílem ověření je dosáhnout spolehlivosti a transparentnosti, zjistit faktory emisí a prosazovat inovace vedoucí ke snižování emisí skleníkových plynů, spotřeby energie a výdajů za suroviny.

 

ověřování uhlíkové stopy podniků (CCF)

Pro důslednou přípravu CCF bylo zavedeno používání Protokolu o skleníkových plynech (GHG) a normy ISO 14064-1. Odborníci společnosti TÜV SÜD ověřují uhlíkovou stopu podniku z hlediska dodržování těchto norem. Co se týče obsahu, norma ISO 14064-1 je do značné míry založena na Protokolu o skleníkových plynech (protokol GHG), který v roce 1998 zveřejnila Světová obchodní rada pro udržitelný rozvoj (WSBCSD) a Institut pro světové zdroje (WRI) za účelem standardizovat tzv. evidence uhlíku, a nyní popisuje celou řadu metod výpočtu pro stanovení emisí.

Příklad ověřovací zprávy pro CCF 

ověřování uhlíkové stopy produktů (PCF)

 

V rámci PCF se posuzují a kvantifikují hlavní emise skleníkových plynů v celém životním cyklu produktů, počínaje vytěžením zdrojů a získáním surovin přes fáze výrobního postupu a používání produktu až po ukončení životnosti produktu. Kalkulace se ověřuje podle normy ISO 14067.

ISO 14067 definuje požadavky a pokyny pro kvantifikaci uhlíkové stopy produktů, přičemž základem je ISO 14040/44 pro posuzování životního cyklu.

Příklad ověřovací zprávy pro PCF

 

Jak funguje služba ověřování uhlíkové stopy poskytovaná společností TÜV SÜD?

Proces ověřování uhlíkové stopy u společnosti TÜV SÜD zahrnuje 5 jasně vymezených kroků.

 1. Na úvodní poradě jsou posouzeny emise skleníkových plynů, je stanoven harmonogram a první odhady těchto emisí
 2. Plánování auditu s analýzou strategických rizik, příprava plánu auditu a možný průběžný přezkum
 3. Audit s posouzením skutečných emisí skleníkových plynů
 4. Následné zpracování za účelem zanesení oprav a vytvoření předběžné zprávy auditorů
 5. Vystavení certifikátu o ověření

Audit overovani uhlikove stopy 

PROHLEDAT

VERIsteel
Případová studie

VERIsteel společnosti TÜV SÜD

Cíle v oblasti dekarbonizace a výroba oceli s čistě nulovými emisemi

Zjistit více

ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION