energy concept

Energetická účinnost

Podpora rozumnějšího získávání a využívání energie

Podpora rozumnějšího získávání a využívání energie

umožnění pokroku a udržitelnosti prostředníctvím energetické účinnosti  

Energetika zůstává jednou z kritických výzev budoucnosti. Podniky musí najít rovnováhu mezi provozní efektivitou a udržitelným rozvojem. Vzhledem k prudce se zvyšujícím cenám energie a rostoucímu nedostatku přírodních zdrojů se přesné vytyčení energetické účinnosti výrobní společnosti – od plánování přes výrobu až po provoz – jeví jako smysluplné.

Jedním ze způsobů, jak snížit náklady na energii, je zvýšit energetickou účinnost, aby se optimalizovaly stávající zdroje a naplánovaly se správné investice do nových technologií. To pomůže řídit provozní náklady a zajistit lepší poskytování služeb zákazníkům a zároveň snížit dopady na životní prostředí a zmírnit rizika. Dokumentovaný závazek k udržitelnému rozvoji je navíc vlivným a účinným způsobem, jak prokázat společenskou odpovědnost a vyhovět měnícím se preferencím zákazníků.

Společnost TÜV SÜD je připravena vás podpořit při snižování nákladů na energii prostřednictvím energeticky účinných opatření. Naše energetické služby vycházejí vstříc všem zainteresovaným stranám, vlastníkům budov, výrobcům, poskytovatelům energie, regulačním orgánům a koncovým spotřebitelům. Podívejte se na níže uvedené služby a dozvíte se více. Pokud hledáte konkrétní službu, která není aktuálně uvedena, kontaktujte náš tým přímo.

 

building owners
Seznamte se s různými strategiemi energetické účinnosti budov, které nabízíme.
Zjistit více
product manufacturers
Zjistěte, jak dosáhnout souladu s předpisy a normami energetické účinnosti pro výrobce produktů.
Zjistit více
energy providers
Zjistěte více o alternativních zdrojích energie a řízení nákladů na energii.
Zjistit více

 

 

při spolupráci s námi Můžete získat následující:  

Sustainability icons

Globální a přizpůsobené odborné znalosti v oboru

Naše globální síť odborníků přináší mezioborové zkušenosti z různých odvětví a konkrétních projektů. Rozumíme výzvám energeticky náročných průmyslových odvětví a regionálním výzvám při plnění specifických předpisů. Pracujeme ve vašem regionu a naše testovací laboratoře poskytují relevantní poznatky pro hlavní průmyslová odvětví.

Soulad a důvěra v energeticky účinné technologie

TÜV SÜD poskytuje bezpečné a kvalitní rámce prostřednictvím certifikace, testování a auditních služeb pro energeticky účinné technologie a inovace. Naši odborníci jsou dobře obeznámeni s mezinárodními a místními energetickými normami a mohou vám pomoci při dosahování souladu s předpisy.


Kam dále

SELECT YOUR LOCATION