Majitelé budov, developeři a provozovatelé

Podpora rozumnějšího získávání a využívání energie

Podpora rozumnějšího získávání a využívání energie

Výstavba a provoz budovy se podílí až ze 40 % na celosvětové spotřebě energie, což je významné číslo vzhledem k rostoucím nákladům na energii a nedostatku fosilních paliv. Mezinárodní zákony a směrnice pro využívání energie jsou stále přísnější a majitelé i provozovatelé budov musí zhodnotit přínosy přeměny svých aktiv na energeticky účinné budovy oproti potenciálním úsporám za energie.

Klíčem k zavedení energetické účinnosti budov u vaší nemovitosti je provedení holistické analýzy návrhu budovy, použitých materiálů, technických zařízení budovy, vybraného vybavení a komponentů a výrobních operací v průběhu celého životního cyklu budovy.

TÜV SÜD poskytuje v oblasti energetické účinnosti na místě holistické expertní informace a poradenství pro komerční, průmyslové a rezidenční nemovitosti jak o stávajících stavebních konstrukcích a systémech, tak i ve fázi před výstavbou. Začněte šetřit peníze zlepšením nákladové efektivity vaší budovy a jejích systémů. Naši odborníci vytipují potenciální oblasti pro úspory energie a navrhnou doporučení pro maximalizaci efektivity vašich aktiv, od návrhu až po fázi výstavby.

buildings
Seznamte se s normami a certifikacemi, které zahrnují hodnocení životního cyklu budovy, energetickou simulaci, BIM, analýzy, poradenství.
Zjistit více
Sustainability rating systems
Systém udržitelnosti může přispět ke zdravějšímu prostředí a ekosystémům pro život a práci.
Zjistit více
energy audits
Naši odborníci TÜV SÜD mohou provést energetický audit spotřeby energie vaší budovy a identifikovat příležitosti pro úsporu energie.
Zjistit více
energy management
Optimalizujte energetickou účinnost díky certifikaci ISO50001
Zjistit více

 

při spolupáci s námi můžete získat násldující:  

Sustainability icons

Globální a přizpůsobené odborné znalosti v oboru

Naše globální síť odborníků přináší mezioborové zkušenosti z různých odvětví a konkrétních projektů. Rozumíme výzvám energeticky náročných průmyslových odvětví a regionálním výzvám při plnění specifických předpisů. Pracujeme ve vašem  regionu a naše testovací laboratoře poskytují relevantní poznatky pro hlavní průmyslová odvětví.

Soulad a důvěra v energeticky účinné technologie

TÜV SÜD poskytuje bezpečné a kvalitní rámce prostřednictvím certifikace, testování a auditních služeb pro energeticky účinné technologie a inovace. Naši odborníci jsou dobře obeznámeni s mezinárodními a místními energetickými normami a mohou vám pomoci při dosahování souladu s předpisy.


Kam dále

SELECT YOUR LOCATION