product manufacturers

Výrobci zboží

Podpora rozumnějšího získávání a využívání energie

Podpora rozumnějšího získávání a využívání energie

Výrobci, dovozci a prodejci elektrických výrobků a zařízení čelí přísným předpisům o energetické účinnosti, které ovlivňují přístup na klíčové trhy po celém světě. Zhoršujícím faktorem je skokové zvýšení cen energií, které vyvolá bezprecedentní nárůst logistických nákladů ovlivňujících globální dodavatelský řetězec.

Z pohledu spotřebitele jsou požadovány produkty, které pomáhají snižovat jejich individuální spotřebu energie. Spotřebiče, které vykazují vyšší energetickou účinnost než srovnatelné produkty, jsou více akceptovány regulačními orgány a spotřebiteli a těší se důležité výhodě na konkurenčním trhu.

TÜV SÜD podporuje výrobce, dovozce a maloobchodníky dosáhnout souladu se směrnicemi a normami o energetické účinnosti, vyžadovanými ze strany regulačních orgánů, jakož i s požadavky trhu a koncových spotřebitelů. Poskytujeme komplexní testovací a certifikační služby a hodnocení shody pro širokou škálu produktů v souladu s různými předpisy o energetické účinnosti a dobrovolnými programy energetické účinnosti.

energy efficiency lighting
Navrhujte budovy s optimálním využitím osvětlení a přirozeného světla
Zjistit více
energy management
Optimalizujte energetickou účinnost díky certifikaci ISO50001
Zjistit více
energy audits
Naši odborníci TÜV SÜD mohou provést energetický audit spotřeby energie vaší budovy a identifikovat příležitosti pro úsporu energie.
Zjistit více

    

při spolupráci s námi můžete získat následující:  

Sustainability icons

Globální a přizpůsobené odborné znalosti v oboru

Naše globální síť odborníků přináší mezioborové zkušenosti z různých odvětví a konkrétních projektů. Rozumíme výzvám energeticky náročných průmyslových odvětví a regionálním výzvám při plnění specifických předpisů. Pracujeme ve vašem regionu a naše testovací laboratoře poskytují relevantní poznatky pro hlavní průmyslová odvětví.

Soulad a důvěra v energeticky účinné technologie

TÜV SÜD poskytuje bezpečné a kvalitní rámce prostřednictvím certifikace, testování a auditních služeb pro energeticky účinné technologie a inovace. Naši odborníci jsou dobře obeznámeni s mezinárodními a místními energetickými normami a mohou vám pomoci při dosahování souladu s předpisy.


Kam dále

SELECT YOUR LOCATION