green buildings and infrastructure

Zelené budovy a infrastruktura

Efektivnější, bezpečnější a klimaticky neutrální budovy

Efektivnější, bezpečnější a klimaticky neutrální budovy

Služby pro zelené budovy a infrastrukturu

 

Naše portfolio služeb pro zelené budovy a infrastrukturu zahrnuje témata týkající se služeb životního cyklu budov, systémů hodnocení udržitelnosti a energetických auditů budov. Chcete-li se dozvědět více, prozkoumejte níže uvedené oblasti služeb. Pokud hledáte konkrétní službu, která není aktuálně uvedena, kontaktujte náš tým přímo.

buildings
Seznamte se s normami a certifikacemi, které zahrnují hodnocení životního cyklu budovy, energetickou simulaci, BIM, analýzy, poradenství.
Zjistit více
energy audits
Naši odborníci TÜV SÜD mohou provést energetický audit spotřeby energie vaší budovy a identifikovat příležitosti pro úsporu energie.
Zjistit více
Sustainability rating systems
Systém udržitelnosti může přispět ke zdravějšímu prostředí a ekosystémům pro život a práci.
Zjistit více

 

vytváříme udržitelnou budoucnost

Stávající infrastruktura budov vytváří více než čtvrtinu ročních globálních emisí CO². V roce 2030 bude moci celé stavebnictví vypouštět do ovzduší maximálně 72 milionů tun CO² ročně, což podle hodnot z roku 2019 snižuje emise na polovinu. 

Společnosti čelí tlaku a nejistotě ze strany regulačních předpisů, zákazníků a interních zainteresovaných stran, aby provedly udržitelné změny, které splňují tyto podmínky. Zaměření na udržitelnost je nezbytné pro snížení spotřeby energie a výběr materiálů šetrnějších ke klimatu po celou dobu životního cyklu budovy, od investice po návrh a od výstavby po provoz. 

 

K dosažení uhlíkové neutrality bude muset průmysl projít digitální transformací. Transparentnost dat umožňuje identifikaci potenciálu energetické účinnosti. Společnosti musí hledat řešení, která zastřešují celý životní cyklus budov, aby zlepšily celkovou stopu CO². Tato řešení jim umožní dosáhnout dlouhodobých závazků v oblasti udržitelnosti.

 

V průběhu životního cyklu budovy budou odborníci TÜV SÜD přispívat svými odbornými znalostmi v oblasti poradenských, testovacích, certifikačních a inspekčních služeb k umožnění důvěry v nové technologie a jejich cesty k udržitelné budoucnosti portfolia budov. 

 

My v TÜV SÜD jsme připraveni podporovat partnery v projektech nových budov a modernizací.

 

 

při spolupráci s námi získáte:

 

 

Sustainability iconGlobální a interdisciplinární podporu v životním cyklu budov

Naše globální síť expertů přistupuje k projektům s rozsáhlou znalostní základnou v různých oborech, která pomáhá partnerům úspěšně procházet průsečíkem mezi digitalizací, udržitelností, cíli společnosti a znalostmi v oboru. Interpretujeme regionální standardy, přizpůsobujeme řešení potřebám partnerů a předvídáme výzvy dříve, než se objeví. Naše široké globální know-how zahrnuje znalosti z oblasti nových budov a projektů modernizace v průběhu celého životního cyklu budovy.

 

Sustainability icons

Jistotu a důvěru díky neutrální třetí straně

K dosažení uhlíkové neutrality ve stavebnictví je nezbytná digitální transformace. Cesta k digitalizaci vyžaduje technické know-how, jasné porozumění cílům zákaznické udržitelnosti, důvěrnou znalost současných a nově vznikajících předpisů a odbornost v aplikaci digitálních nástrojů. TÜV SÜD poskytuje neutrální pohled třetí strany na „chytré“ udržitelné budovy.

 

 

 

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION