Udržitelné výrobky

Udržitelné výsledky pro životní cyklus produktu

Udržitelné výsledky pro životní cyklus produktu

Služby pro udržitelné výrobky

 

Naše portfolio služeb zahrnuje testování a certifikaci udržitelných produktů. Chcete-li se dozvědět více, prozkoumejte níže uvedené oblasti služeb. Pokud hledáte konkrétní službu, která není aktuálně uvedena, kontaktujte náš tým přímo.

energy related products dir
Zajistěte, aby spotřebitelské produkty byly v souladu se směrnicemi a předpisy ERP.
Zjistit více

 

vytváříme udržitelnou budoucnost

 

Jsme uprostřed pandemické krize, ale také uprostřed krize životního prostředí. Značky a výrobci produktů přitom mohou mít v řešení této krize velký význam. Způsob, jakým vyrábíme a používáme každodenní produkty, představuje téměř polovinu emisí uhlíku. Společnosti čelí vnějším tlakům, které vyžadují větší transparentnost v celém dodavatelském řetězci a během životního cyklu produktu. Například nový akční plán EU pro oběhové hospodářství zavádí legislativní i nelegislativní opatření se zaměřením na odvětví, která využívají nejvíce zdrojů a kde je potenciál cirkulace vysoký, jako jsou: elektronika a ICT; baterie a vozidla; obaly; plasty; textilie a jiné kategorie.

 

Nyní a v nadcházejících letech se společnosti potřebují vyvíjet a překonávat tradiční a neudržitelné postupy lineární ekonomiky. Spotřebitelé a předpisy vyžadují a budou stále více vyžadovat prokázání uhlíkové stopy produktu, obsahu recyklovaných materiálů, materiálů bez toxických látek, recyklovatelnosti, opravitelnosti nebo trvanlivosti, abychom jmenovali alespoň některé možnosti.

 

Falešná tvrzení o tom, že produkty jsou šetrnější k životnímu prostředí, tzv. „Greenwashing“, jsou na vzestupu a mnohé úspěchy a závazky udržitelnosti buď nejsou pravdivé, nejsou trvalé, nebo se započítávají dvakrát. Jako třetí strana, testovací, inspekční a certifikační společnost můžeme pomoci poskytnout prvky důvěry, které jsou potřebné při přechodu na oběhové hospodářství.

 

 

při spolupráci s námi získáte:

 

Sustainability icon  

Globální technické a přizpůsobené průmyslové znalosti

Velká globální síť laboratoří a odborníků, která spojuje tyto principy oběhového hospodářství s požadavky a dostupnými standardy/systémy/programy/schématy dosažitelnými pro různá průmyslová odvětví. Sdílení našich odborných znalostí a poradenstvím ohledně nejběžnějších a nejúčinnějších technicky proveditelných průmyslových postupů

 

 

sustainability icon

Shoda a důvěra v tvrzení o udržitelnosti produktu

Poskytování technických a spolehlivých informací k doložení tvrzení o udržitelnosti. Umožnit důvěryhodnost tvrzení dodavatelů (a zabránit uvést na trh produkty, které poškozují životní prostředí)

 

 

 

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION