Zpráva o udržitelnosti

-

-

VĚTŠÍ TRANSPARENTNOST A DŮVĚRYHODNOST

Pomůžeme vám úspěšně splnit nové požadavky

Společnosti jsou stále více konfrontovány se zvýšenými požadavky ze strany svých obchodních partnerů, zákonodárců a společnosti, pokud jde o jejich závazek k udržitelnosti. Především očekávání v oblasti podávání zpráv v posledních letech enormně vzrostla a v nadcházejících letech se budou dále zvyšovat. Zejména malé a střední podniky čelí novým úkolům a výzvám.

CO JE ZPRÁVA O UDRŽITELNOSTI?

Sdělte svůj závazek k udržitelnosti cíleným způsobem

Zpráva o udržitelnosti je důležitou součástí firemní komunikace. Díky němu může společnost efektivně a cílevědomě informovat různé zájmové skupiny o svém závazku k udržitelnosti. Společnost se tak může stát atraktivním partnerem, posílit důvěru zákazníků a spotřebitelů, splnit nové legislativní požadavky a podpořit rozhodování investorů a finančníků na kapitálovém trhu.

Prostřednictvím podávání zpráv o udržitelnosti společnost poskytuje informace o své strategii společenské odpovědnosti za udržitelnost (CSR) a pravidelně zveřejňuje svůj pokrok v oblasti udržitelnosti. Obsah zprávy komplexně pokrývá témata v oblasti ESG - environmentální, sociální a governance, tj. environmentální, sociální a správa a řízení společnosti. Podrobněji jsou popsány dopady podnikatelských aktivit na lidi a životní prostředí, jakož i koncepce společenské odpovědnosti. Příklady možných témat jsou změna klimatu, oběhové hospodářství nebo sociální odpovědnost v dodavatelském řetězci.

NOVÁ SMĚRNICE EU: CSRD

Nová evropská směrnice se stává povinnou pro zprávu o udržitelnosti

 • Co znamená směrnice o podávání zpráv o udržitelnosti podniků (CSRD)?

  CSRD je nová směrnice EU o podávání zpráv o udržitelnosti podniků a nahrazuje dříve platnou směrnici o vykazování nefinančních informací (NFRD). Směrnice zásadně mění požadavky na podávání nefinančních zpráv. Cílem směrnice o sociální odpovědnosti je zavést závazné normy EU a zvýšit odpovědnost společností v otázkách ESG.

 • Kterých společností se směrnice o CSRD týká?
  • Všechny velké společnosti v EU, které překračují dvě ze tří kritérií:
   • > 250 zaměstnanců
   • > Čisté tržby 40 milionů EUR
   • > Celková aktiva ve výši 20 milionů EUR
  • Malé a střední kapitálové podniky v EU orientované na kapitálový trh, pokud splňují alespoň dvě ze tří kritérií:
   • > 10 zaměstnanců
   • > Čisté tržby 700 tisíc EUR
   • > Celková aktiva ve výši 350 tisíc EUR
  • Společnosti ze zemí mimo EU s obratem > 150 milionů EUR v EU a alespoň jednou pobočkou nebo dceřinou společností v EU a překračujícími určité prahové hodnoty
 • Jaké inovace přináší CSRD ve srovnání s předchozí směrnicí EU NFRD?
  • Významné rozšíření rozsahu a hloubky podávání zpráv
  • Nové chápání významnosti a ukotvení "dvojí významnosti"
  • Reporting retrospektivní výhledový – definice cílů udržitelnosti a KPI
  • Zpráva o udržitelnosti jako povinná součást zprávy vedení podniku (samostatný oddíl)
  • Povinný externí audit zprávy o udržitelnosti
  • Formát elektronického podávání zpráv a označování obsahu
 • Kdy se zpráva o udržitelnosti stane povinnou podle směrnice CSRD?

  2022–2023

  Přijetí směrnice o sociální odpovědnosti a její provedení do vnitrostátního práva

  2024

  První použití směrnice CSRD pro fiskální rok 2024 pro společnosti, které již musí podávat zprávy v rámci směrnice NFRD; Vykazování 2025

  2025

  První použití směrnice CSRD pro fiskální rok 2025 pro velké společnosti; Vykazování 2026

  2026 – 2028

  První žádost pro malé a střední kapitálové tržně orientované společnosti v roce 2026 s možností odložení původní žádosti o dva roky ("opt-out") a v roce 2028 pro společnosti ze zemí mimo EU

 

RÁMCE A STANDARDY – PŘEHLED

Aby byla zajištěna závazná, kvalitativní úroveň a lepší srovnatelnost, existují různé předpisy, rámce a iniciativy pro podávání zpráv o sociální odpovědnosti podniků. Patří mezi ně:

 • Globální iniciativa pro podávání zpráv (GRI)

  S GRI Standards je nezávislá mezinárodní Global Reporting Initiative nejpoužívanějším standardem pro podávání zpráv o udržitelnosti na světě. Doposud většina společností používá tyto standardy jako základ pro svou zprávu o udržitelnosti.

 • Evropské standardy pro podávání zpráv o udržitelnosti (ESRS)

  V rámci provádění směrnice o jednotlivých zemích pověřila Evropská komise evropskou organizaci EFRAG, aby definovala závazné evropské standardy pro podávání zpráv. V budoucnu budou muset všechny společnosti, na které se vztahují požadavky směrnice CSRD, při podávání zpráv uplatňovat tzv. evropské standardy podávání zpráv o udržitelnosti (ESRS).

 • Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS)

  Rada pro mezinárodní standardy udržitelnosti (ISSB) v současné době vyvíjí standardy udržitelnosti orientované na investory pro nefinanční výkaznictví společností.

 • Komise pro cenné papíry a burzy (SEC)

  Americká Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) zveřejnila návrhy na zveřejňování informací souvisejících s klimatem v roce 2022. Podle těchto návrhů by kotované společnosti v USA musely zveřejňovat svá rizika související se změnou klimatu a dopad svých vlastních obchodních činností na klima.

 

VAŠE PŘIDANÁ HODNOTA – INVESTUJTE DO UDRŽITELNOSTI – A BUDOUCNOSTI VAŠÍ SPOLEČNOSTI

Vytvoření zprávy o udržitelnosti vám přináší tyto výhody:

 • Snížení nákladů a zvýšení odolnosti podniku

Řízení udržitelnosti pomáhá vaší společnosti stát se odolnější a zároveň snižovat náklady.

 • Přístup k novému kapitálu

Zveřejnění informací o udržitelnosti a lepší hodnocení udržitelnosti může vaší společnosti poskytnout přístup k novému finančnímu kapitálu.

 • Snížení rizika

Lepším proniknutím do vašich provozů z hlediska udržitelnosti minimalizujete environmentální, sociální a finanční rizika.

 • Zvyšování efektivity

Shromažďování údajů o udržitelnosti a jejich integrace do interních struktur výkaznictví pomáhá vaší společnosti činit informovaná rozhodnutí a pracovat tak efektivněji.    

 • Posílená pověst

Větší transparentnost usnadňuje vaší společnosti budovat důvěru se zúčastněnými stranami a zákazníky a být na trhu vnímána pozitivněji.

 • Příležitost k inovacím

Zdůraznění oblastí kompetencí a příležitostí ke zlepšení dláždí cestu pro inovace a zajišťuje budoucí životaschopnost vaší společnosti.

 • Systematické zvažování tématu udržitelnosti

Podávání zpráv o udržitelnosti zvyšuje citlivost všech úrovní společnosti a související sociální odpovědnosti.


TÜV SÜD – VÁŠ PARTNER PRO PODÁVÁNÍ ZPRÁV O UDRŽITELNOSTI

Důvěřujte odbornosti a zkušenostem našich specialistů

S TÜV SÜD jako svým partnerem těžíte z...

 • skupiny odborníků s odpovídajícími znalostmi v oboru. Rozumíme interakci mezi indikátory výkaznictví a dalšími systémy v organizaci.
 • cenných poznatků od nezávislých odborníků za účelem plánování optimalizačních opatření pro (další) rozvoj vašich ukazatelů udržitelnosti.
 • mezinárodně propojených odborníků, kteří jsou aktivně zapojeni do národních a mezinárodních normalizačních výborů. Sledujeme tak aktuální právní situaci kolem CSRD.
 • našich vzdělávacích programů: od základního školení až po budování odborných znalostí.

GAP analýza

Máte-li dotaz týkající se našich služeb v oblasti podávání zpráv udržitelnosti nebo hledáte specifickou službu, kterou na našich webových stránkách nenajdete, kontaktujte nás!

Kontaktujte nás

Sustainability

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION