HAZOP

HAZOP

Zlepšete bezpečnost závodů pomocí analýz nebezpečnosti a provozovatelnosti.

Zlepšete bezpečnost závodů pomocí analýz nebezpečnosti a provozovatelnosti.

Co je analýzA nebezpečnosti a provozovatelnosti (HAZOP)?

HAZOP (Hazard and Operability Study) byl vyvinut anglickou skupinou společností ICI. Při analýze HAZOP používá multidisciplinární tým externích a interních odborníků systematický přístup (založený na „vodících slovech“) k identifikaci možných rizik vyplývajících z odchylek od návrhu procesu souvisejících s provozem a úpravami závodu nebo instalace. Tým HAZOP hodnotí příčiny a důsledky každé odchylky, stávající ochranná opatření i preventivní opatření za účelem stanovení nápravných opatření. HAZOP je použitelný pro všechny typy konkrétních provozních sekvencí a lze jej použít pro plánované i stávající systémy. Je nejúčinnější, když se provádí během fáze koncepčního návrhu, kde lze učinit doporučení ovlivňující obecný návrh.

Proč je analýza HAZOP důležitá?

Analýzy HAZOP představují systematickou metodu zvýšení bezpečnosti závodů na základě posouzení technických a organizačních rizik, potenciálních lidských chyb a vnějších vlivů. Kromě určení toho, která bezpečnostní opatření poskytují skutečné výhody, mohou analýzy HAZOP také pomoci identifikovat nejlepší řešení pro prvky funkční bezpečnosti řízení procesů. Výsledky lze použít ke snížení pravděpodobnosti nákladných a časově náročných poruch při současném zvýšení provozní bezpečnosti a dostupnosti. Analýzy HAZOP jsou schopny pokrýt stávající standardy i nové komplexní technologie, které mohou následně zlepšit pojistné podmínky závodu.

Jak mi může TÜV SÜD pomoci s analýzou HAZOP?

TÜV SÜD je nezávislý a důvěryhodný poskytovatel služeb s mnohaletými zkušenostmi a odbornými znalostmi v oblasti provádění analýz HAZOP a dalších systematických analýz. Nabízíme komplexní technické poradenské služby a podporu pro systematickou analýzu vašeho závodu podle postupu HAZOP s cílem zvýšit bezpečnost a zajistit soulad s příslušnými zákony, předpisy a normami. Naši odborníci zaručují objektivní provedení analýzy HAZOP a zajišťují, aby byly brainstormingové schůzky dobře strukturovány a prováděny systematicky, podporují kreativní řešení a podporují analýzu a dokumentaci výsledků HAZOP.

Co HAZOP zahrnuje?

TÜV SÜD poskytuje technické poradenské služby pro systematickou analýzu založenou na postupu HAZOP následovně:

  • Identifikace nezbytného rozsahu analýzy a výběr potřebných dokumentů.
  • Moderování schůzek HAZOP zkušeným nezávislým vedoucím týmu.
  • Doporučení odborníků nebo specialistů vyžadovaných pro tým HAZOP. 
  • Analýza HAZOP pomocí moderních technik zpracování a prezentace dat. 
  • Dokumentace výsledků analýzy HAZOP. 

Dále poskytujeme podporu při aplikaci dalších systematických metod, jako je analýza poruch, analýza sekvence událostí a analýza stromů poruchových stavů.

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION