Inspekce z hlediska rizik a údržba

Dosáhněte bezpečného a hospodárného provozu svých průmyslových závodů

Dosáhněte bezpečného a hospodárného provozu svých průmyslových závodů

CO JE INSPEKCE Z HLEDISKA RIZIK (RBI)?

Inspekce z hlediska rizik (RBI) je postup, při kterém jsou identifikována, zhodnocena a kategorizována průmyslová rizika vyplývající z degradace zařízení nebo konstrukce. Prostřednictvím analýzy pravděpodobnosti a následků poruchy spojené s každým zařízením, součástí nebo konstrukcí je poté vyvinut náležitý program inspekcí a údržby.

PROČ JSOU INSPEKCE Z HLEDISKA RIZIK A ÚDRŽBA DŮLEŽITÉ?

RBI je zásadní pro optimalizaci provozu a údržby průmyslových závodů v různých průmyslových odvětvích. Pomůže vám uspokojit požadavky odvětví z hlediska financování, spolehlivosti a nařízení zlepšením výkonu, dostupnosti a bezpečnosti vašeho závodu. Prodlužuje životnost vašeho závodu zavedením dlouhodobého testovacího a kontrolního postupu.

TÜV SÜD POMÁHÁ OPTIMALIZOVAT STAV VAŠEHO ZÁVODU PROSTŘEDNICTVÍM PROFESIONÁLNÍHO PROGRAMU INSPEKCE Z HLEDISKA RIZIK A ÚDRŽBY.

TÜV-RoiM (inspekce a údržba zaměřená na rizika) je strategií společnosti TÜV SÜD pro vývoj optimalizovaných a hospodárných programů inspekce a údržby v kontextu řízení aktiv a rizik. Tato strategie spojuje spolehlivost a vyhodnocení rizik s informacemi získanými z odborných posudků, fyzických modelů a obecných i specifických údajů o závodu. Díky tomuto posouzení lze odlišit kritické součásti od nekritických, což vám pomůže určit, kde je třeba přijmout zvláštní opatření údržby. Své kvalitativní a kvantitativní techniky zakládáme na mezinárodně uznávaných normách a pokynech a poté individuálně přizpůsobujeme řešení vašim konkrétním zájmům.

JAKÝ JE KONTROLNÍ POSTUP Z HLEDISKA RIZIK?

Proces TÜV-ROIM se skládá ze šesti hlavních kroků:

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION