Správa integrity aktiv

Optimalizujte program řízení bezpečnosti a integrity vašeho závodu.

Optimalizujte program řízení bezpečnosti a integrity vašeho závodu.

Co je Správa integrity aktiv (AIM)?

Správa integrity aktiv (AIM) zajišťuje, aby byly zavedeny správné procesy, postupy a nástroje, které zajistí bezpečné, efektivní a účinné fungování vašeho závodu v každé fázi jeho životního cyklu.

Proč je důležité mít program správy integrity aktiv?

Program integrity závodu zajišťuje, že jsou všechny aspekty operací nezbytných pro bezpečnost a integritu řádně navrženy, zkonstruovány, testovány, provozovány, kontrolovány a udržovány udržitelným, holistickým a systematickým způsobem. Tím je zajištěna integrita služeb a výkonu, aniž by docházelo k ohrožení zdraví, bezpečnosti a životního prostředí.

TÜV SÜD pomáhá zajistit bezpečný a spolehlivý chod vašeho závodu

Zjišťování integrity aktiv a audit zlepšování (AIIIA) společnosti TÜV SÜD je přímá metodika pro hodnocení skutečného stavu s ohledem na problémy kompaktnosti konstrukce. Zabývá se technickými, manažerskými, organizačními a praktickými tématy napříč celou organizací a pomáhá s přijetím mezinárodními pojišťovacími společnostmi.

Co správa integrity aktiv zahrnuje?

Správa integrity aktiv sestává ze 3 fází. Ve fázi analýzy zkoumáme stávající procesy, postupy a nástroje správy aktiv ve střednědobém servisním období. Ve fázi zlepšování pomáháme s implementací optimalizovaných postupů na základě našich doporučení ve fázi 1. Ve fázi stabilizace vás podpoříme při řízení výkonu těchto činností.

 • Fáze 1: Zjišťování integrity aktiv a audit zlepšování (AIIIA)

  • screening
  • posouzení postupů specifických pro zařízení
  • podrobné posouzení kritických položek
  • postupy inspekce a údržby
  • pracovní postupy
  • náhradní díly a nákup
  • školení a kvalifikace
  • aktualizace rámce mechanické integrity
  • závěrečné zprávy včetně analýzy mezer, benchmarku a seznamu akcí
 • Fáze 2: Programy zlepšování

  • optimalizace procesu řízení
  • programy inspekcí založené na rizicích
  • způsobilost pro servisní postupy
  • analýza rizik procesu
 • Fáze 3: Měření výkonu

  • implementace přiměřených KPI
  • kontroly výkonu
  • pravidelné audity a certifikace

PROHLEDAT

Advancing industrial power plant advantage
Bílá kniha

Advanced NDT

Learn about the commercial advantages of new NDT approaches and how to implement them

Learn more

Powering through performance
Bílá kniha

Performance Optimisation for Ageing Plants

Increase rated capacity, performance and lifespan.

Learn more

Powering through performance
Webinář

Performance optimisation of ageing plants

Learn how to improve your power plants energy efficiency.

Learn more

coal power plant
Infografika

Performance optimisation for ageing power plants

Improve the efficiency of your ageing power plant

Learn more

ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION