Správa integrity aktiv

Optimalizujte program řízení bezpečnosti a integrity vašeho závodu.

Optimalizujte program řízení bezpečnosti a integrity vašeho závodu.

Co je Správa integrity aktiv (AIM)?

Správa integrity aktiv (AIM) zajišťuje, aby byly zavedeny správné procesy, postupy a nástroje, které zajistí bezpečné, efektivní a účinné fungování vašeho závodu v každé fázi jeho životního cyklu.

Proč je důležité mít program správy integrity aktiv?

Program integrity závodu zajišťuje, že jsou všechny aspekty operací nezbytných pro bezpečnost a integritu řádně navrženy, zkonstruovány, testovány, provozovány, kontrolovány a udržovány udržitelným, holistickým a systematickým způsobem. Tím je zajištěna integrita služeb a výkonu, aniž by docházelo k ohrožení zdraví, bezpečnosti a životního prostředí.

TÜV SÜD pomáhá zajistit bezpečný a spolehlivý chod vašeho závodu

Zjišťování integrity aktiv a audit zlepšování (AIIIA) společnosti TÜV SÜD je přímá metodika pro hodnocení skutečného stavu s ohledem na problémy kompaktnosti konstrukce. Zabývá se technickými, manažerskými, organizačními a praktickými tématy napříč celou organizací a pomáhá s přijetím mezinárodními pojišťovacími společnostmi.

Co správa integrity aktiv zahrnuje?

Správa integrity aktiv sestává ze 3 fází. Ve fázi analýzy zkoumáme stávající procesy, postupy a nástroje správy aktiv ve střednědobém servisním období. Ve fázi zlepšování pomáháme s implementací optimalizovaných postupů na základě našich doporučení ve fázi 1. Ve fázi stabilizace vás podpoříme při řízení výkonu těchto činností.

 • Fáze 1: Zjišťování integrity aktiv a audit zlepšování (AIIIA)

  • screening
  • posouzení postupů specifických pro zařízení
  • podrobné posouzení kritických položek
  • postupy inspekce a údržby
  • pracovní postupy
  • náhradní díly a nákup
  • školení a kvalifikace
  • aktualizace rámce mechanické integrity
  • závěrečné zprávy včetně analýzy mezer, benchmarku a seznamu akcí
 • Fáze 2: Programy zlepšování

  • optimalizace procesu řízení
  • programy inspekcí založené na rizicích
  • způsobilost pro servisní postupy
  • analýza rizik procesu
 • Fáze 3: Měření výkonu

  • implementace přiměřených KPI
  • kontroly výkonu
  • pravidelné audity a certifikace

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION