Hodnocení a prodloužení provozuschopnosti závodu

Hodnocení a prodloužení provozuschopnosti závodu

Optimalizujte dostupnost a spolehlivost zařízení po celou dobu jeho životnosti

Optimalizujte dostupnost a spolehlivost zařízení po celou dobu jeho životnosti

Proč je hodnocení a prodlužování životaschopnosti závodu důležité?

Hodnocení a prodloužení životaschopnosti je nedílnou součástí strategie řízení životního cyklu závodu. Zkoumá důležité informace o aktuálním stavu vašeho závodu a určuje jeho zbývající provozuschopnost. Zahrnuje opatření k optimalizaci dostupnosti a spolehlivosti zařízení a také k prevenci ztrát způsobených poškozením strojů a nehodami.

TÜV SÜD pomáhá optimalizovat životnost a spolehlivost vašeho závodu

Zapojení TÜV SÜD začíná podstatně dříve než u běžných inspekcí, přičemž je třeba vzít v úvahu návrh, uspořádání a provozní podmínky vašeho závodu, abyste mohli včas identifikovat slabé stránky a vyhnout se neplánovaným prostojům.

Co hodnocení a prodlužování životaschopnosti ZÁVODU zahrnuje?

 • Průzkum životnosti

  Zbytek životnosti součástí elektrárny určujeme prostřednictvím mechanismů poškození, jako je pozvolné poškozování, poškození únavou, šíření trhlin a šíření koroze.

  K vytvoření celkové diagnózy pro posouzení stavu komponentů elektrárny a vhodnosti elektrárny pro další provoz se používá kombinace metod, jako jsou nedestruktivní zkoušky (NDT) a výpočet metody konečných prvků (FEM) pro posouzení rizik.

 • Nedestruktivní zkoušky (NDT)

  Abychom získali komplexní analýzu stavu součásti elektrárny, používají naši odborníci kombinaci konvenčních nedestruktivních zkušebních postupů, které zahrnují testování penetrace barviv, testování vířivými proudy, ultrazvukové testování, testování magnetických částic, testování tvrdosti a testování replik.

  Rozsah degradace součástí elektrárny je hodnocen hodnocením tvrdosti, křehkosti, mikrostruktury a mechanismu koroze použitých materiálů.

  Poté vyhodnotíme provozní historii zařízení (včetně údajů o teplotě a tlaku) a provedeme analýzu vlastností materiálu, abychom zjistili jeho zbývající životnost.

 • Výpočet FEM

  Protože dopad některých poruch zjištěných NDT vyžaduje další vyhodnocení, používáme výpočetní metody, jako je výpočet FEM.

  Vyvíjíme komplexní pohled na související součásti a extrapolujeme budoucí degradaci materiálu pomocí modelování FEM, výpočtu pnutí a únavy, lomové mechaniky, creepové analýzy, modálních a dynamických výpočtů (včetně simulace více těles), dynamiky tekutin a analýzy zásahu raketou.

 • Další provoz

  Podpoříme vás při tvorbě informovaných rozhodnutí týkajících se bezpečnosti soustavného provozu elektrárny a jejího potenciálu pro budoucí provoz.

  Toto posouzení je založeno na provozní historii součástí elektrárny, na různých metodách NDT a na výpočtu FEM.

PROHLEDAT

Powering through performance
Bílá kniha

Performance Optimisation for Ageing Plants

Increase rated capacity, performance and lifespan.

Learn more

Powering through performance
Webinář

Performance optimisation of ageing plants

Learn how to improve your power plants energy efficiency.

Learn more

coal power plant
Infografika

Performance optimisation for ageing power plants

Improve the efficiency of your ageing power plant

Learn more

Advancing industrial power plant advantage
Bílá kniha

Advanced NDT

Learn about the commercial advantages of new NDT approaches and how to implement them

Learn more

ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION