Nedestruktivní zkoušky

Služby nedestruktivního zkoušení (NDT) pro výrobní závody

Otestujte bezpečnost komponent a systémů vašeho závodu a dodržování souvisejících předpisů

Otestujte bezpečnost komponent a systémů vašeho závodu a dodržování souvisejících předpisů

Co jsou nedestruktivní zkoušky (NDT)?

Metody NDT jsou techniky, které nezpůsobují poškození kontrolovaného materiálu a umožňují rychlé dodání spolehlivých výsledků pro preventivní nebo nápravná opatření. V průmyslových závodech se metody NDT využívají u komponent používaných při stavbě závodů, nádob a potrubí, jakož i u odlévaných a kovaných komponent a u systémů tyčí a potrubí.

Proč jsou nedestruktivní zkoušky důležité?

Nedestruktivní zkoušky jsou zásadní pro zajištění spolehlivosti a bezpečnosti výrobních závodů a jejich shody s legislativními požadavky. Také pomáhají zlepšit provozní dostupnost vašeho závodu tím, že identifikují slabá místa dříve, než vyústí v neplánované odstávky. Protože metody nedestruktivních zkoušek nezpůsobují poškození komponent a systémů, nabízejí výhody z hlediska bezpečnosti a hospodárnosti.

Společnost TÜV SÜD vám pomůže otestovat bezpečnost komponent a systémů vašeho závodu a dodržování souvisejících předpisů

Odborníci TÜV SÜD v oblasti výrobních závodů mají technické znalosti a zkušenosti, které vám pomohou při provádění náročných úkolů nedestruktivních zkoušek ve všech příslušných oblastech aplikace. Naši odborníci jsou vyškoleni k provádění zkoušek v souladu se všemi mezinárodními normami a také jsou certifikováni v souladu s normami UIC 960 (DIN 27201-7), EN ISO 9712 (nahrazuje EN473), ISO 9712, PCN, SNT-TC-1A a EN4179/NAS410.

Co proces nedestruktivních zkoušek zahrnuje?

Nabízíme kompletní balíček znalostních služeb a řešení testování a školení, které vám pomohou se všemi aspekty nedestruktivního zkoušení včetně organizace, koordinace, testování a doporučení opatření.

 • Technické NEZÁVISLÉ ověřování

  Naši odborníci kontrolují testovací systémy, poskytují nezávislé ověřování aplikace zkoušek a speciálních metod a vyhodnocují data shromážděná prostřednictvím automatických a poloautomatických testovacích systémů. Také připravujeme zdokumentované postupy, pokyny ke zkouškám a specifikace.

 • Konvenční a pokročilé metody nedestruktivních zkoušek

  Nedestruktivní zkoušky komponent, systémů a materiálů provádíme za účelem zabezpečování jakosti a jako základ pro hlášení škod. Také zajišťujeme řízení sanace a vyhodnocujeme výsledky zkoušek.

  Mezi naše metody patří:

 • Povrchové metody (vizuální zkoušky, zkoušky magnetických částic, penetrační zkoušky, zkoušky vířivými proudy a zkoušky tvrdosti)
 • Volumetrické metody (rentgenové zkoušky, ultrazvukové zkoušky)
 • Speciální metody (řízené vlny, fázované pole, difrakce doby letu, testování akustických emisí, testování míry úniku, UT s dlouhým dosahem, skenování dna nádrže prostřednictvím úniku magnetického toku, pozitivní materiálová identifikace, ponorné UT, počítačová tomografie, digitální projekční radiografie a terénní metalografie s využitím replik)
 • Školení

  Pomáháme vyvíjet písemnou praxi týkající se školení, zkušeností a požadavků na zkoušky zaměstnanců. Rovněž vyškolíme a certifikujeme vaše zaměstnance v souladu s SNT-TC-1A Americké společnosti pro nedestruktivní zkoušky, EN ISO 9712 (nahrazuje EN473) a ISO 9712.

PROHLEDAT

Advancing industrial power plant advantage
Bílá kniha

Advanced NDT

Learn about the commercial advantages of new NDT approaches and how to implement them

Learn more

ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION