Služby nedestruktivního zkoušení (NDT) pro výrobní závody

Otestujte bezpečnost komponent a systémů vašeho závodu a dodržování souvisejících předpisů

Otestujte bezpečnost komponent a systémů vašeho závodu a dodržování souvisejících předpisů

Co jsou nedestruktivní zkoušky (NDT)?

Metody NDT jsou techniky, které nezpůsobují poškození kontrolovaného materiálu a umožňují rychlé dodání spolehlivých výsledků pro preventivní nebo nápravná opatření. V průmyslových závodech se metody NDT využívají u komponent používaných při stavbě závodů, nádob a potrubí, jakož i u odlévaných a kovaných komponent a u systémů tyčí a potrubí.

Proč jsou nedestruktivní zkoušky důležité?

Nedestruktivní zkoušky jsou zásadní pro zajištění spolehlivosti a bezpečnosti výrobních závodů a jejich shody s legislativními požadavky. Také pomáhají zlepšit provozní dostupnost vašeho závodu tím, že identifikují slabá místa dříve, než vyústí v neplánované odstávky. Protože metody nedestruktivních zkoušek nezpůsobují poškození komponent a systémů, nabízejí výhody z hlediska bezpečnosti a hospodárnosti.

Společnost TÜV SÜD vám pomůže otestovat bezpečnost komponent a systémů vašeho závodu a dodržování souvisejících předpisů

Odborníci TÜV SÜD v oblasti výrobních závodů mají technické znalosti a zkušenosti, které vám pomohou při provádění náročných úkolů nedestruktivních zkoušek ve všech příslušných oblastech aplikace. Naši odborníci jsou vyškoleni k provádění zkoušek v souladu se všemi mezinárodními normami a také jsou certifikováni v souladu s normami UIC 960 (DIN 27201-7), EN ISO 9712 (nahrazuje EN473), ISO 9712, PCN, SNT-TC-1A a EN4179/NAS410.

Co proces nedestruktivních zkoušek zahrnuje?

Nabízíme kompletní balíček znalostních služeb a řešení testování a školení, které vám pomohou se všemi aspekty nedestruktivního zkoušení včetně organizace, koordinace, testování a doporučení opatření.

 • Technické NEZÁVISLÉ ověřování

  Naši odborníci kontrolují testovací systémy, poskytují nezávislé ověřování aplikace zkoušek a speciálních metod a vyhodnocují data shromážděná prostřednictvím automatických a poloautomatických testovacích systémů. Také připravujeme zdokumentované postupy, pokyny ke zkouškám a specifikace.

 • Konvenční a pokročilé metody nedestruktivních zkoušek

  Nedestruktivní zkoušky komponent, systémů a materiálů provádíme za účelem zabezpečování jakosti a jako základ pro hlášení škod. Také zajišťujeme řízení sanace a vyhodnocujeme výsledky zkoušek.

  Mezi naše metody patří:

 • Povrchové metody (vizuální zkoušky, zkoušky magnetických částic, penetrační zkoušky, zkoušky vířivými proudy a zkoušky tvrdosti)
 • Volumetrické metody (rentgenové zkoušky, ultrazvukové zkoušky)
 • Speciální metody (řízené vlny, fázované pole, difrakce doby letu, testování akustických emisí, testování míry úniku, UT s dlouhým dosahem, skenování dna nádrže prostřednictvím úniku magnetického toku, pozitivní materiálová identifikace, ponorné UT, počítačová tomografie, digitální projekční radiografie a terénní metalografie s využitím replik)
 • Školení

  Pomáháme vyvíjet písemnou praxi týkající se školení, zkušeností a požadavků na zkoušky zaměstnanců. Rovněž vyškolíme a certifikujeme vaše zaměstnance v souladu s SNT-TC-1A Americké společnosti pro nedestruktivní zkoušky, EN ISO 9712 (nahrazuje EN473) a ISO 9712.

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION