Chcete-li zobrazit obsah specifický pro vaši polohu, vyberte jinou zemi

//Vyberte zemi

Identifikace rizik v oblasti životního prostředí pro elektrárny

Spravujte environmentální aspekty svého projektu

Co je Identifikace rizik v oblasti životního prostředí pro elektrárny?

Profesionální management životního prostředí minimalizuje riziko tím, že zajistí, aby vaše návrhy splňovaly environmentální předpisy a byly v souladu s řádnými environmentálními postupy.

Proč je management životního prostředí důležitý?

Vaše firma si bude moci vybrat vhodné dodavatele a zajistit, aby rozsahy práce poskytovaly správné technické specifikace pro studie proveditelnosti, posouzení dopadů na životní prostředí a jejich podpůrné terénní průzkumy. Ve fázi po udělení souhlasu si můžete být jisti, že dodáte pečlivě vytvořené a vyhovující systémy managementu životního prostředí projektu a související plány na podporu regulačních stavebních a provozních závazků.

TÜV SÜD vám pomůže identifikovat rizika a zmírnit je již na začátku projektu

TÜV SÜD se od běžných poradců v oblasti životního prostředí liší tím, že pracuje výhradně v energetickém sektoru. Tato pozice nám umožňuje poskytovat bezkonkurenční specializované obchodní a technické znalosti. Naši odborníci mají zkušenosti s širokou škálou projektů, což nám umožňuje identifikovat rizika a vhodná zmírňující opatření na začátku procesu vývoje. Při odvracení vznikajících problémů a hledání vhodných řešení pro stávající problémy čerpáme z našich dlouholetých vztahů s regulačními orgány a z osvědčených postupů při koordinaci dialogu s více zúčastněnými stranami.

Mezi naše služby managementu životního prostředí patří:

 • Posouzení vlivů na životní prostředí (EIA)
 • Posouzení předpisů pro habitat (HRA)
 • Strategické posouzení životního prostředí (SEA)
 • Kumulativní a kombinované posouzení
 • Povolení a monitorování životního prostředí
 • Návrh monitorování
 • Podpora při rozhodování o souhlasu
 • Rozbor rizik pro životní prostředí
 • Proveditelnost na místě
 • Proveditelnost kabelové trasy
 • Navigace a vyhodnocení rizika
 • Archeologická interpretace a posouzení
 • Zprostředkování a zapojení zúčastněných stran
 • Plánování managementu životního prostředí projektu
 • Politika a územní plánování
 • Podniková společenská odpovědnost a správa uhlíku
 • Zajištění a správa průzkumů
 • Podpora výzkumu a vývoje
 • Správa dat a geoprostorová informatika
 • Podpora a školení Řízení projektu GIS

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION