Identifikace rizik pro elektrárny

Identifikace rizik v oblasti životního prostředí pro elektrárny

Spravujte environmentální aspekty svého projektu

Spravujte environmentální aspekty svého projektu

Co je Identifikace rizik v oblasti životního prostředí pro elektrárny?

Profesionální management životního prostředí minimalizuje riziko tím, že zajistí, aby vaše návrhy splňovaly environmentální předpisy a byly v souladu s řádnými environmentálními postupy.

Proč je management životního prostředí důležitý?

Vaše firma si bude moci vybrat vhodné dodavatele a zajistit, aby rozsahy práce poskytovaly správné technické specifikace pro studie proveditelnosti, posouzení dopadů na životní prostředí a jejich podpůrné terénní průzkumy. Ve fázi po udělení souhlasu si můžete být jisti, že dodáte pečlivě vytvořené a vyhovující systémy managementu životního prostředí projektu a související plány na podporu regulačních stavebních a provozních závazků.

TÜV SÜD vám pomůže identifikovat rizika a zmírnit je již na začátku projektu

TÜV SÜD se od běžných poradců v oblasti životního prostředí liší tím, že pracuje výhradně v energetickém sektoru. Tato pozice nám umožňuje poskytovat bezkonkurenční specializované obchodní a technické znalosti. Naši odborníci mají zkušenosti s širokou škálou projektů, což nám umožňuje identifikovat rizika a vhodná zmírňující opatření na začátku procesu vývoje. Při odvracení vznikajících problémů a hledání vhodných řešení pro stávající problémy čerpáme z našich dlouholetých vztahů s regulačními orgány a z osvědčených postupů při koordinaci dialogu s více zúčastněnými stranami.

Mezi naše služby managementu životního prostředí patří:

 • Posouzení vlivů na životní prostředí (EIA)
 • Posouzení předpisů pro habitat (HRA)
 • Strategické posouzení životního prostředí (SEA)
 • Kumulativní a kombinované posouzení
 • Povolení a monitorování životního prostředí
 • Návrh monitorování
 • Podpora při rozhodování o souhlasu
 • Rozbor rizik pro životní prostředí
 • Proveditelnost na místě
 • Proveditelnost kabelové trasy
 • Navigace a vyhodnocení rizika
 • Archeologická interpretace a posouzení
 • Zprostředkování a zapojení zúčastněných stran
 • Plánování managementu životního prostředí projektu
 • Politika a územní plánování
 • Podniková společenská odpovědnost a správa uhlíku
 • Zajištění a správa průzkumů
 • Podpora výzkumu a vývoje
 • Správa dat a geoprostorová informatika
 • Podpora a školení Řízení projektu GIS

PROHLEDAT

EFFECTIVELY BALANCING OFFSHORE LICENSING ISSUES AGAINST GLOBAL WIND ENERGY DEMAND
Bílá kniha

Embracing environmental challenges

Obtain consent for offshore wind projects effectively.

Learn more

Technical Due Diligence
Bílá kniha

Cutting risks not corners

Learn more about the technical due diligence process and regional challenges in Asia, Middle East, U.S. and Europe.

Learn more

ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION