Due Diligence

Due Diligence

Postarejte se o lepší předvídatelnost a spolehlivost svých investic do aktiv

Postarejte se o lepší předvídatelnost a spolehlivost svých investic do aktiv

Co je DUE DILIGENCE?

Due diligence je proces zhodnocení současného stavu aktiv cílové společnosti před akvizicí nebo investičním rozhodnutím. Je to standardní a preventivní postup, který je třeba podstoupit, abyste před uzavřením transakce nebo podepsáním smlouvy přijímali informovaná rozhodnutí. Průzkum Due Diligence je obzvláště přínosný v oblastech fúzí a akvizic, počátečních veřejných nabídek (IPO), reorganizace a restrukturalizace, odkupů managementu (MBO), insolvence i transakcí prodeje a zpětného leasingu.

Proč je PROCES DUE DILIGENCE třetí strany důležitÝ? 

Kontroly Due Diligence sníží úroveň rizika spojeného s investicemi, plánováním a budoucím využitím nemovitostí a průmyslových aktiv. Kromě posílení vaší právní jistoty a ochrany odpovědnosti je provádění náležité péče nezbytné pro dosažení vašich obchodních a finančních cílů.
Zapojení třetí strany do provádění Due Diligence vaším jménem zajišťuje, že budete moci svá rozhodnutí založit na podrobných, nestranných a spolehlivých výsledcích. Poskytujeme integrované služby Due Diligence, které spojují technickou, environmentální, udržitelnou a komerční náležitou péči. Náš holistický přístup může mít materiálně příznivý vliv na provoz a hodnotu vašich aktiv.

Co služby DUE DILIGENCE zahrnují?

Společnost TÜV SÜD poskytuje integrované služby náležité péče, které spojují technickou, environmentální, udržitelnou a komerční náležitou péči. Náš holistický přístup může mít materiálně příznivý vliv na provoz a hodnotu vašich aktiv.

 • Technická DUE DILIGENCE (TDD)

  Naši odborníci analyzují stavební konstrukce, materiály a technické systémy za účelem identifikace strukturálních, technických, environmentálních a finančních rizik a příležitostí k investicím do nemovitostí. Kromě toho určujeme hodnotu a budoucí životaschopnost technických zařízení a vybavení a kontrolujeme účinnost a konkurenceschopnost technologie a výrobních postupů zařízení. Uplatňujeme holistický přístup ke kontrole věrohodnosti předpokladů kapitálových a provozních výdajů a identifikaci možných potřeb pro budoucí investice a vývoj provozních nákladů. To nám poskytuje technickou perspektivu pro zhodnocení, zda jsou obchodní a finanční cíle transakce realistické.

 • Environmentální DUE DILIGENCE (EDD)

  Díky svým odborným znalostem v místní a mezinárodní legislativě v oblasti životního prostředí můžeme provádět integrovanou analýzu stávajícího znečištění v půdě nebo stavebních materiálech, znečišťujících látek ve vnitřních prostorách, odpadového hospodářství a dalších faktorů životního prostředí. Vymezujeme environmentálně citlivé oblasti a odhadujeme potenciální finanční rizika. 

 • Náležitá péče v oblasti udržitelnosti (SDD)

  Odborníci společnosti TÜV SÜD zkoumají aktuální stav a potenciální rizika vašich aktiv a vyhodnocují jejich dlouhodobou udržitelnost. SDD slouží jako počáteční hodnocení v souladu s pokyny pro společné systémy hodnocení udržitelnosti (BREEAM, LEED). Prozkoumáme potenciální skóre udržitelnosti budov, poradíme vám s výběrem nejvhodnějšího systému a doporučíme způsoby, jak zlepšit jejich hodnocení.

 • Obchodní náležitá péče (CDD)

  Provádíme obchodní analýzy a hodnocení faktorů umístění a tržních faktorů s přihlédnutím k právním požadavkům a obecným a zvláštním nájemním smlouvám. CDD určuje konkurenční prostředí, správné ocenění, růstové příležitosti, potenciální rizika a investice.

PROHLEDAT

Produktový list

Letecké inspekce

Zjistit více

Produktový list
Produktový list
ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION