Chcete-li zobrazit obsah specifický pro vaši polohu, vyberte jinou zemi

//Vyberte zemi

Due Diligence

Postarejte se o lepší předvídatelnost a spolehlivost svých investic do aktiv

Co je DUE DILIGENCE?

Due diligence je proces zhodnocení současného stavu aktiv cílové společnosti před akvizicí nebo investičním rozhodnutím. Je to standardní a preventivní postup, který je třeba podstoupit, abyste před uzavřením transakce nebo podepsáním smlouvy přijímali informovaná rozhodnutí. Průzkum Due Diligence je obzvláště přínosný v oblastech fúzí a akvizic, počátečních veřejných nabídek (IPO), reorganizace a restrukturalizace, odkupů managementu (MBO), insolvence i transakcí prodeje a zpětného leasingu.

Proč je PROCES DUE DILIGENCE třetí strany důležitÝ? 

Kontroly Due Diligence sníží úroveň rizika spojeného s investicemi, plánováním a budoucím využitím nemovitostí a průmyslových aktiv. Kromě posílení vaší právní jistoty a ochrany odpovědnosti je provádění náležité péče nezbytné pro dosažení vašich obchodních a finančních cílů.
Zapojení třetí strany do provádění Due Diligence vaším jménem zajišťuje, že budete moci svá rozhodnutí založit na podrobných, nestranných a spolehlivých výsledcích. Poskytujeme integrované služby Due Diligence, které spojují technickou, environmentální, udržitelnou a komerční náležitou péči. Náš holistický přístup může mít materiálně příznivý vliv na provoz a hodnotu vašich aktiv.

Co služby DUE DILIGENCE zahrnují?

Společnost TÜV SÜD poskytuje integrované služby náležité péče, které spojují technickou, environmentální, udržitelnou a komerční náležitou péči. Náš holistický přístup může mít materiálně příznivý vliv na provoz a hodnotu vašich aktiv.

 • Technická DUE DILIGENCE (TDD)

  Naši odborníci analyzují stavební konstrukce, materiály a technické systémy za účelem identifikace strukturálních, technických, environmentálních a finančních rizik a příležitostí k investicím do nemovitostí. Kromě toho určujeme hodnotu a budoucí životaschopnost technických zařízení a vybavení a kontrolujeme účinnost a konkurenceschopnost technologie a výrobních postupů zařízení. Uplatňujeme holistický přístup ke kontrole věrohodnosti předpokladů kapitálových a provozních výdajů a identifikaci možných potřeb pro budoucí investice a vývoj provozních nákladů. To nám poskytuje technickou perspektivu pro zhodnocení, zda jsou obchodní a finanční cíle transakce realistické.

 • Environmentální DUE DILIGENCE (EDD)

  Díky svým odborným znalostem v místní a mezinárodní legislativě v oblasti životního prostředí můžeme provádět integrovanou analýzu stávajícího znečištění v půdě nebo stavebních materiálech, znečišťujících látek ve vnitřních prostorách, odpadového hospodářství a dalších faktorů životního prostředí. Vymezujeme environmentálně citlivé oblasti a odhadujeme potenciální finanční rizika. 

 • Náležitá péče v oblasti udržitelnosti (SDD)

  Odborníci společnosti TÜV SÜD zkoumají aktuální stav a potenciální rizika vašich aktiv a vyhodnocují jejich dlouhodobou udržitelnost. SDD slouží jako počáteční hodnocení v souladu s pokyny pro společné systémy hodnocení udržitelnosti (BREEAM, LEED). Prozkoumáme potenciální skóre udržitelnosti budov, poradíme vám s výběrem nejvhodnějšího systému a doporučíme způsoby, jak zlepšit jejich hodnocení.

 • Obchodní náležitá péče (CDD)

  Provádíme obchodní analýzy a hodnocení faktorů umístění a tržních faktorů s přihlédnutím k právním požadavkům a obecným a zvláštním nájemním smlouvám. CDD určuje konkurenční prostředí, správné ocenění, růstové příležitosti, potenciální rizika a investice.

PROHLEDAT

Technical Due Diligence
Bílá kniha

Cutting risks not corners

Learn more about the technical due diligence process and regional challenges in Asia, Middle East, U.S. and Europe.

Learn more

Produktový list

Letecké inspekce

Zjistit více

ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa